"Flera fall av försäljning av kommunens fastigheter till underpris till utvalda personer." Foto: Mostphotos

Politiskt maktmissbruk i Danderyd?

”Ord står mot ord. Rykten har cirkulerat länge. Det påverkar tilliten till politikerna och det politiska systemet. Besked om en sådan utredning bör ges före valet.”

  • Publicerad 10:37, 31 aug 2018

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Nyligen väckte ett öppet brev från en kommuninvånare till ledande moderatpolitiker och tjänstemän i Danderyd väckt stor uppmärksamhet.

I brevet ställs en rad konkreta frågor angående påstådda oegentligheter i kommunens styre. De handlar om flera fall av försäljning av kommunens fastigheter till underpris till utvalda personer, för låga hyror till favoriserade hyresgäster, jävsförhållande när en chefstjänsteman är både föredragande och beslutande i byggfrågor, kontrakt med synbarligen olämpliga exploatörer.

Besked bör ges före valet

Om de påstådda oegentligheterna är sanna är oklart. Ord står mot ord. Rykten har cirkulerat länge. Det påverkar tilliten till politikerna och det politiska systemet. Det kan bara repareras genom en oberoende utredning som granskar frågorna. Besked om en sådan utredning bör ges före valet!

Sammantaget handlar det potentiellt om otillbörligt gynnande eller trolöshet mot huvudman eller, i klartext, korruption. Vi tror inte att korruption finns i Sverige. Men när den politiska makten inte utsätts för granskning och inte utmanas av någon som kan ta över makten, som t ex i kommuner där samma parti har styrt under mycket lång tid, finns alltid risk för maktmissbruk.

Revisionen en kuliss

Den kommunala revisionen är en kuliss. Även om själva revisionen delegeras till en auktoriserad revisionsbyrå är det ytterst en politiskt sammansatt kommitté som tar ställning till revisorernas synpunkter. De kan välja – och väljer oftast – att helt bortse från dem – något som vore otänkbart i det privata näringslivet!

Sveriges kommuner behöver en extern och professionell revision. Väljarna har rätt att kräva att deras valda representanter sköter sina uppdrag i uppdragsgivarnas intresse. Därför har flera tunga utredningar föreslagit att det ska inrättas ett Kommunrevisionsverk, jämförbart med Riksrevisionen. Men förslaget har aldrig fallit de styrande i smaken.

Här skulle Danderyd kunna gå före och visa att de inte har något att dölja genom att helt professionalisera den kommunala revisionen.

Ännu ett vallöfte?

Birgitta Swedenborg, Fil.dr. i nationalekonomi
Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för Riksrevisionsverket