Insändarskribenten tycker det är fel att riva Jordbro centrum och kulturhuset. Foto: Mostphotos

”Politiker – varför avvecklar ni Jordbro?”

”Ett rivet kultur- och föreningshus är inte direkt ett strålande politiskt hantverk i en ort som verkligen behöver ett rikt föreningsliv, mötesplatser och ett fungerande bibliotek”, skriver Per Sternbeck från Jordbro världsorkester.

  • Publicerad 14:27, 22 maj 2018

Nyligen uttalade sig ledande politiker om att riva Jordbro centrum och flytta det och kulturhuset närmare pendeln.

Risken för att det blir ett litet närcentrum med ett pyttekulturhus med svindyra hyror är överhängande.

Beslutet ligger i linje med de senare årens politiska hantering av Jordbro.

Politikernas avskaffande av Jordbro har pågått i flera år

Per Sternbeck, Jordbro världsorkester

Man vill inte utveckla – man vill avveckla.

I stället satsas på ”Haningestaden” i de finare delarna av kommunen.

Politikernas avskaffande av Jordbro har pågått i flera år.

Man la ner en välfungerande skola. Inte för att den var dålig, utan för att kommunen behövde spara. Var sparar man? Jo där som kommunens mest resursfattiga invånare bor, som allra mest behöver en skola.

Sedan lovade man, efter en demokratisk skenprocess som kallades medborgardialog, ett stort kultur- och föreningshus till Jordbro.

Det löftet omvandlades till en avsiktsförklaring utan avsikt.

Man tillät sedan ett tillfälligt kulturhus som man satte på svältkost och placerade i informationsskugga.

Varför? Jo, för att inte berättelsen om kulturhusets framgångar skulle sippra ut och av opinionsmässiga skäl försvåra den kommande utförsäljningen och rivningen.

Ett rivet kultur- och föreningshus är inte direkt ett strålande politiskt hantverk i en ort som verkligen behöver ett rikt föreningsliv, mötesplatser och ett fungerande bibliotek.

Sedan sålde man klabbet till ett riskkapitalbolag som ska exploatera marken med bostäder som många Jordbrobor inte har råd att bo i.

Detta i den mest trångbodda orten i hela kommunen.

Men man tycker att det bor fel sort; fattiga outbildade satar, i Jordbro.

De kan flytta någon annanstans.

Kanske är planen att sätta hela centrum på pendeln och köra bort det?

Per Sternbeck, Jordbro världsorkester

I höstas kom kulturministern till Jordbro på en invigning av projektet Konst händer.

Man skulle kunna tro att kommunens kommunikationsavdelning ville skriva om en sådan händelse. Inte en rad blev det.

Nu vill man flytta centrum och kulturhus till pendeltågsstationen.

Kanske är planen att sätta hela centrum på pendeln och köra bort det?

Kanske till Haningestaden?

Per Sternbeck
Jordbro Världsorkester