Parkeringshusen måste stoppas

  • Publicerad 10:13, 24 mar 2014

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Hur kan staden säga ja till över 1 000 garageplatser på Östermalm med motiveringen att Stockholm ska bli en ”promendstad”?

De garage som placeras på Östermalm kommer säkerligen lågt räknat bidra med tiotusentals fordonsrörelser per dygn inom stadsdelen.

Redan i dag har Stockholms innerstad svårt att klara av kraven på luftkvalitet avseende partiklar från avgaser och slitage av vägbanan på grund av dubbdäcksanvändningen.

Detta får motsatt effekt och är en totalt miljövidrig åtgärd. Ett barn förstår att gatorna inte blir bilfria för att bilarna under några timmar står i ett garage, utan tvärtom inbjuder till fler resor i innerstaden.

Vi måste kräva att de platser som frigörs under jord tillfaller oss i form av bredare trottoarer och fler cykelbanor.

Erik