Foto: Hannah Modigh

Omvärdera beslutet om avloppstunneln

  • Publicerad 14:42, 27 apr 2015

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Angående artikeln ”Avlopp går ut vid badet” den 14 april:

Många är vi Brommabor som fått översvämning i källaren och sett ett och annat flyta omkring i Mälarvattnet efter kraftiga regn. Det skulle kunna undvikas om man uppdaterade det ålderdomliga avloppssystemet där regnvatten och avloppsvatten går i samma rör.

Cecilia Obermüller (MP), ordförande i Bromma stadsdelsnämnd, säger att om man separerar dagvatten från avloppsvatten så kan dessutom nedläggningshotade Bromma reningsverk räddas och leva länge till – till en bråkdel av dagens nota på sex miljarder kronor för projektet ”Stockholms framtida avloppsrening”.

Jag vädjar till er politiker som röstat för nedläggning av Bromma reningsverk att titta på lämpligare alternativ än att gräva en 15 kilometer lång tunnel genom så tätbebyggda och känsliga områden. Bergvärme blir oduglig när grundvattnet sjunker. Hus och vägar får skador av sprängningar och tunga transporter. På Alviksvägen beräknas det färdas en tung lastbil var 3–4 minut alla vardagar mellan klockan 7 och 22 – under minst tre år. Naturområden förstörs med insprängda utfarter och en 30 meter hög ventilationsskorsten mitt i Ålstensskogen (ohyggligt fult och risk för avloppslukt).

Värt att tänka på är att ju mer ni tar av vår trädgårdsstad och våra unika grönområden, desto fler översvämningar och bräddningar kommer vi att få. Grönskan hjälper till att suga upp vattnet vid kraftiga regn. Byggnader och asfalt gör det inte. Snälla politiker: ta ert förnuft till fånga och omvärdera ert beslut om det gigantiska avloppsprojekt som har så många negativa effekter för såväl oss i Bromma som våra grannar på södra sidan av Mälaren. Det innebär inte bara en 25-procentig höjning av VA-avgifterna för alla stockholmare utan ger även ökad sårbarhet med bara ett enda reningsverk för hela Stockholmsområdet.

Och till alla Brommabor: ni som känner er personligt drabbade eller är generellt oroliga för vad som håller på att hända med vårt kära Bromma, gå med i facebookgruppen ”Stoppa Stockholm Vattens tunnelbygge genom Bromma!”.

Maria Ekström

Bromma reningsverk skulle kunna leva länge till, menar insändarskribenten.arkivbild

Bergvärme blir oduglig när grundvattnet sjunker. Hus och vägar får skador av sprängningar och tunga transporter.