Ö-skola. Svartsö skola är en av tre ö-skolor. De två övriga ligger på Möja och Runmarö. Foto: Markus Schill

”Ö-skolefrågan är inte en fråga för fullmäktige”

  • Publicerad 10:22, 27 maj 2021

Carl Kangas och Socialdemokraterna är inte klara med ö-skolefrågan och där är vi i alla fall överens. För det är inte vi heller. Vi kommer att göra allt vi kan för att frågan ska lösas till våra elevers bästa, våra unga. Vi vill samma sak, att våra kärnöar ska kunna växa organiskt. Vi vill göra det genom att ge bättre förutsättningar för nya familjer att flytta ut i skärgården, genom att kunna erbjuda nya tomter att bygga på, genom att kunna ge ett stabilt svar på hur skolan ska se ut i framtiden. 

Det förslag till lösning som erbjuds för att öka antalet elever i skärgården är att ge skolorna en skärgårdsprofil, kunna få fler behöriga lärare och låta fastlandselever kunna gå i skärgården. Då vill jag berätta för er att Värmdö skärgårdsskola redan har en skärgårdsprofil, rekrytering av behöriga lärare till skärgårdsskolan sker i dag men det är svårt och till sist, ett av de största problemen som jag och andra i nämnden får höra är att barnen i skärgården har tio timmars arbetsdag och ingen fritid, det tycks nu inte vara ett hinder längre.

Alla partier är överens om att riktlinjer ska tas i den facknämnd den berör. Carl Kangas kallar den normala gången i handläggning av riktlinjer för ”ett utstuderat försök att runda KF som folkvalt parlament i ett principiellt viktigt ärende”. Ska vi frångå den normala proceduren och ta upp alla riktlinjer som berör många? Vatten och avlopp? Riktlinjer för markanvisning? Eller riktlinjer för god ekonomisk hushållning? Nej, riktlinjer tas i den nämnd där de hör hemma, i facknämnderna.

Jag vill däremot här och nu sträcka ut en hand till Julia Ekedahl i utbildningsnämnden att gemensamt göra det bästa för våra elever i skärgården, att ha våra yngstas bästa i fokus.