Bilköerna från Gålö i Haninge kan vara långa. Illustrationsbild. Foto: Läsarbild

”Något måste göras kring Gålös bilköer till nästa sommar”

  • Publicerad 20:58, 13 sep 2020

En lördag i somras vid 17.30 började de sedvanliga köerna för att komma ut på Dalarövägen från Gålövägen så långt bort att vi inte ens såg slutet av kön när vi kom upp på Skälåkersvägen från lilla Morarnas väg.

Det är alltså någonstans mellan fyra och fem kilometer bilkö och det tog mer än två timmar att komma fram till Dalarövägen.

Man stänger in 100-tals bilar på Gålö

”John”

För en van bilpendlare får det Essingeleden i rusningstrafik att framstå som rena barnleken.

Det var bara lördag så det rörde sig troligen främst om strandbesökare.

Jag vågar inte ens tänka på hur köerna såg ut dagen efter när badfolket och båtfolket samtidigt skulle ta sig från Gålö och Dalarö.

Stoppskylten vid Gålövägen/Dalarövägen innebär i praktiken att bara ett fordon i taget kan lämna Gålö, även när en eventuell lucka i trafiken från Dalarö öppnas.

Man stänger alltså in 100-tals, kanske 1 000-tals, bilar på Gålö och prioriterar att all trafik från Dalarövägen får passera.

Först därefter kan besökare till Gålö i någon större mängd börja lämna Gålö.

Det säger sig självt att detta orsakar långa köer.

Denna stoppskylt åsamkar miljön skada genom all tomgångskörning i köerna på Skälåkersvägen, Askviksvägen, Oxnövägen och Gålövägen.

Köerna förpestar kemiskt, bullermässigt och visuellt miljön för grödor, boskap, vilt och de människor som bor och lever längs dessa vägar.

Kan man byta stoppskylten mot trafikljus?

”John”

Vad innebär dessa ständigt återkommande köer för risk om brandkår, ambulans eller polis skyndsamt behöver komma fram?

Skulle en cirkulationsplats som ersatte T-korsningen Dalarövägen/Gålövägen kunna bidra till att smidigare tömma både Dalarö och Gålö på besökare?

Kan man byta ut stoppskylten mot trafikljus?

Eller en kombination, där trafikljusen bara är aktiva de högst belastade tidpunkterna?

John