Nackalistan säger nej till t-baneavtalet

  • Publicerad 17:32, 23 feb 2014

På senaste kommunfullmäktige meddelade Nackalistans Christina Ståldal att de inte under några omständigheter tänkte godkänna t-baneavtalet som saknade risk-, konsekvens- och ekonomisk analys före beslutsfattande. Att, som Mats Gerdau säger, ”vi ska titta på det under senvintern”, duger inte. Då är det redan för sent.

Detta är det största avtalet som Nacka kommer att genomföra. Ändå saknades nödvändiga analyser. Jämför gärna detta avtal med revisionsrapporten för HAMN. Kritiken gällde då att kommunfullmäktige bland annat tagit beslut utan underlag för bedömning av ekonomi och risker.

Eller jämför med stadshusskandalen som kostade oss skattebetalare 200 miljoner kronor mer än vad som var bestämt från början och utan analyser.

Jämför med mångmiljard­projektet Danvikslösen som kommunen projekterade i många år och skulle kosta 4–5 miljarder kronor.

Detta får inte ske ännu en gång. Det är alldeles för lätt att vara frikostig med andras pengar i Nacka. Kommunen måste sluta att ta stora risker med våra skatter!

Nackalistan anser att avtalet i nuvarande form är behäftat med brister – det gäller främst ovan nämnda faktorer samt:

• Att andra alternativ än tunnelbana, till exempel Saltsjöbanan, inte på ett seriöst sätt funnits med som alternativ för att bland annat kunna minska kostnaderna.

• Att Nacka under många år kommer att förlora sin rådighet över byggande och tvingas in i att tätbebygga och orsaka ett stort trafikkaos innan tunnelbanan är på plats.

• Att analysera om nyttan av just denna variant av tunnelbane­utbyggnad är det miljömässigt och ekonomiskt bästa alternativet.

• Att inte en fortsättning mot Boo och Orminge har skrivits in i avtalet.

• Att staten betalar alldeles för lite i avtalet jämfört med Nacka och övriga kommuner.

• Att stora investeringar behöver göras för att rigga en organisation med tjänstemän som kan hålla i alla de samtidiga projekt som sker i Nacka.

Nackalistans fullmäktigegrupp