Bilden är en arkivbild. Foto: xx

MP: Hur kan majoriteten föreslå nedskärningar som bryter mot lag?

Skribenterna rasar mot Danderyds förslag på nedskärning av särskilt stöd.

  • Publicerad 05:00, 17 maj 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Elever med behov av stöd drabbas Är alla elever lika begåvade och studiemotiverade?

Svaret är naturligtvis nej. Men i Danderyds skolvärld är skolpengen lika för alla – alla elever ska få lika mycket.

Skolpengen ska räcka till extra anpassningar inom klassen. Det kan till exempel vara ett särskilt schema över skoldagen, att få ett undervisningsområde förklarat på ett annat sätt, extra tydliga instruktioner, hjälp att förstå texter, anpassade läro-medel, extra utrustning och enstaka specialpedagogiska insatser.

Viktiga insatser

Särskilt stöd är utanför klassen med extra resurser till undervisning av en speciallärare under en längre tid, placering i en särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning och anpassad studiegång, med mera.

Om läraren ser att en elev behöver särskilt stöd och har svårt att nå målen för undervisningen ska läraren anmäla det till rektorn som skyndsamt ska göra en utredning.

Rektorn beslutar därefter om ett åtgärdsprogram med extra resurser behövs eller inte. Åtgärdsprogrammet ska efter viss tid utvärderas.

Leder insatta resurser till resultat?

I skollagen står ”att om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd”.

Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogram utarbetas. Lagen träder i kraft den 1 juli 2019 och politiker som beslutar något annat följer inte skollagen.

Att inte tillgodose elever med behov av särskilt stöd står i strid med skollagen

Ruby Rosén, Carolin Robson

De styrande i Danderyd (M, KD och L) föreslår nu 31 procents nedskärningar av resurserna för särskilt stöd.

Förslaget innebär att skolor tvingas anpassa sin verksamhet så att särskilt stöd tillgodoses till stor del enbart med den vanliga skolpengen.

Att inte tillgodose elever med behov av särskilt stöd står i strid med skollagen.

Hur kan M, KD och L föreslå nedskärningar som drabbar dessa elever?

/Ruby Rosén (MP) Ledamot av kommunfullmäktige och utbildningsnämnden Carolin Robson (MP) Gruppledare