Molin: Hemliga arvoden borde JO-anmälas

  • Publicerad 12:50, 8 nov 2019

Österåkers kommun har ett problem som måste lösas snabbt.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) och oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand (S) har hamnat på kollisionskurs där oppositionsrådet inför öppen ridå anklagar kommunstyrelsens ordförande för korruption, bedrägeri och trolöshet mot huvudman.

Inga svar på frågor

Kommunstyrelsens ordförande vägrar i sin tur att svara på frågor i ärendet när frågan behandlades i kommunfullmäktige och kräver i stället att oppositionsrådet ska polisanmäla henne.

Vi ledamöter hör förvånat hur anklagelserna och kraven på polisanmälan upprepas.

Anklagelserna upprepas i media och på nätet utan att kommunstyrelsens ordförande svarar på frågorna.

Medborgarna blir förmodligen alltmer tveksamma till politikerna 
i Österåker

Frågan det gäller är om vissa politiker i alliansen har erhållit en miljon kronor i arvoden utan att beslut fattats av kommunfullmäktige.

Objektiv utredning

Hur ska medborgarna få ett objektivt svar på frågan om utbetalningarna är olagliga eller ej om inte en utredning genomförs?

Medborgarna blir förmodligen alltmer tveksamma till politikerna 
i Österåker, och då drabbas även vi som inte är inblandade i ärendet.

Jag har följande förslag till lösning:

1. Oppositionsrådet lämnar in en JO-anmälan. Polisanmälan och en revisorsutredning leder ingen vart.

2. De politiker som påstås ha fått dela på arvodena berättar hur de ser på ärendet.

3. Kommunstyrelsens ordförande presenterar 
offentligt de dokument som ligger till grund för de arvoden som betalts ut.

Björn Molin (RP), ledamot i kommunfullmäktige