Mobilmast byggs bredvid lekpark

  • Publicerad 18:45, 9 mar 2014

Saltsjö-Duvnäs tennisklubb tillåter uppförande av en mobilmast på tennisklubbens sex meter breda tomtremsa mellan banan och Lagårdsvägen. Masten skall placeras cirka 50 meter från en låg- och förskola med cirka 90 barn.

Fyra (4) meter från masten ligger en populär lekpark med gungor, klätterställning och sandlåda, väl besökt av barn från skolan och mammor med barnvagn, därtill ”mitt i byn” bland närbelägna villor, 35–50 meter.

På grund av risken för hälsofarlig strålning har 78 personer överklagat kommunens bygglov med negativt resultat.

Nu ligger ärendet hos Svea Hovrätt. 40 000 kronor får klubben i hyra av Telia, pengar som skall gå till ungdomsverksamhet, enligt uppgift.

Är strålningen från mobilmaster farlig för småbarn? Utgör en mast en framtida hälsorisk? Påverkas barns hjärna som är under utveckling av strålningen? Forskarna är oense.

EU varnar dock för att placera mobilmast i närheten av skola. Så länge det inte finns bevis för att strålningen från mobilmasten är ofarlig måste det vara förbjudet med placering i närheten av en skola där många små barn befinner sig många timmar under dagen.

Det är tydligen viktigare för klubben att med de 40 000 kronorna satsa på ungdomar från Saltsjö-Duvnäs och Saltsjöbaden och deras tennisintresse, än att ta hänsyn till de hälsorisker skolbarnen i den närbelägna skolan utsätts för från strålningen. Hänsynslöshet är ett för milt ord!

Närboende