Ulf Geijer 1953-2020. Foto: Bo Vading Foto: Läsarbild Bo Vading

Minnesord över Ulf Geijer

Ulf Geijer, 66 år, avled den 7 april efter en tids sjukdom. Han efterlämnar hustrun Annelie, sin mor samt två bröder med familjer. Partikollegorna minns en uppskattad vän i politiken.

  • Publicerad 14:30, 23 apr 2020

Ulf växte upp på Lidingö, men bodde under större delen av sitt yrkesliv i Stockholm. Han återvände till Lidingö för knappt tio år sedan och engagerade sig tämligen omgående i Lidingömoderaterna. Det var som fritidspolitiker vi mötte och lärde känna Ulf.

Det var lätt att få förtroende för Ulf. Han hade en lugnt resonerande ansats till det mesta, sökte sig metodiskt fram till slutsatser och beslut och hade också med sitt goda intellekt förmågan att välformulerat presentera sina tankar och intryck i skrift. Den förmågan kom mycket väl till pass när han, först som styrelseledamot och senare som föreningsordförande, kom att företräda Lidingös Moderater. I valet 2018 valdes han till en plats i kommunfullmäktige.

Ulf hade ett tydligt engagemang och energi för sina uppgifter. Han ville nå fram och var alltid mån om att först lyssna på andra innan han formulerade argumenten för sin sak. Fåordigt eller mångordigt, alltid med respekt för den andra människan.. Det är inte alla förunnat att kunna skilja på sak och person i den politiska miljön, men det kunde Ulf. Med sitt resonerande lugn och vänlighet blev han uppskattade av alla.

När Ulf återvänt till Lidingö ville han värna ”sin” gröna ö. Den sköra balansen mellan samhällets infrastruktur och de gröna stråk och bitvis lantliga karaktär som vi lidingöbor uppskattar så mycket ville han behålla. Han betonade alltid vikten av det demokratiska samtalet.  Hans engagemang i Moderaterna kännetecknas kanske främst av de frågorna, men vi vill också lyfta fram hans mycket uppskattade administrativa och diplomatiska förmåga. Vi hade sett fram emot flera år av värdefulla insatser av Ulf, men hans sjukdom kom i vägen.

De år Ulf fanns vid vår sida tillförde han mycket – till oss som vänner i politiken, och strategiskt i vår politiska verksamhet och till en fortsatt positiv framtid för Lidingö. Vi saknar Ulf och vi kommer ställa oss frågan ”Vad skulle Ulf ha sagt?” för att söka vägledning in i framtiden

 

Anna-Britta Bergman

Daniel Källenfors

För Moderaterna på Lidingö