”Många fördelar med bostadsrätt”

  • Publicerad 16:48, 8 aug 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Som vänsterpartisten Cicci Herrström (tidigare insändare, redaktionens anmärkning) påpekar går det ut en broschyr till de boende i hushåll som är berörda av den möjlighet som erbjuds dem att ombilda fastigheten de bor i.

Detta är en möjlighet som Stockholm stad ger de boende i områden med en övervägande andel hyresrätter och där allmännyttan är dominerande, i syfte att skapa mångfald. Det är en chans att äga rätten till ett eget boende i stället för att hyra den, utan att behöva lämna ett område man trivs i, med de fördelar och det ansvar detta innebär.

Låt oss först av allt konstatera att ingen kan tvinga dig att köpa din lägenhet om du inte vill. Även vid en ombildning kan du välja att bo kvar och hyra din lägenhet.

Låt oss dessutom konstatera att vi inte vet om hyresrätten är ett billigare alternativ, förrän bostadsrättsföreningen har tagit fram en ekonomisk plan.

I en bostadsrätt styr medlemmarna i hög utsträckning över föreningens gemensamma kostnader som ska täckas genom den månadsavgift som ska betalas. När du är hyresgäst betalar du din månadshyra till ett bostadsbolag, och är då beroende av deras avkastningskrav.

När du bor i bostadsrätt betalar du din månadsavgift till den förening som du är medlem i och vars omkostnader du kan påverka. Om du vill byta tapeter eller måla om är det inget som föreningen kan ha synpunkter på tillskillnad från din tidigare hyresvärd.

Då priset på lägenheten normalt är under 85 procent av marknadsvärdet täcker det förmånligare bottenlånet kostnaden vid ett lån.

Med en bostadsrätt har du en början till ett nytt boende, i ett senare skeende, över hela Sverige utan att vara inskränkt till en intern kö som möjligen kan vara bra för dem som redan är inne men knappast för dem som står utan bostad.

I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att pengarna som kommer in går till bostadsbolaget och underlättar finansiering av nybyggnation.

Carl Michael Jendesten-Dinçeli