Moderaterna menar att ett boende för äldre redan hade stått klart om det inte hade överklagats av Centern. Foto: Åsa Sommarström

M: ”Centern fortsätter förhala bygge av äldreboende”

Danderydsmoderaterna anklagar Centerpartiet för långdraget projekt om äldreboende mitt emot Vasaskolan i Djursholm.

  • Publicerad 19:52, 22 jan 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Centerpartiet yrkande nyligen i Kommunstyrelsen återigen på återremiss av detaljplanen, vilket i korthet innebär ännu mer utredande på kommunledningskontoret. Mera utredning kring om det ska byggas ett äldreboende eller inte, i Djursholm mittemot Vasaskolan.

Vi står fast vid att vi inte behöver utreda mer utan vi i Danderyds kommun nu måste stå alla våra äldre, och dess anhöriga, bi. De som så desperat önskar att ett korttidsboende byggs i vår kommun. Vi behöver vara handlingskraftiga och få spaden i marken och bygga ett äldreboende och ett korttidsboende.

Det är beklagligt att Centerpartiet fortsätter sinka och fördröja byggandet av ett äldreboende.

Påbörjades redan 2015

Marken där det planeras byggas för våra äldre är alla partier överens om sedan många år. Marken, som kommunfullmäktige beslutat om för uppförandet av ett äldreboende och ett korttidsboende, är en utmärkt plats nära kommunikationer och Djursholms torg.

Även våra politiska företrädare för länge sedan gjorde samma bedömning, att det är en bra och lämplig plats för offentlig verksamhet. Exempel på det är Vasaskolan.

Ärendet påbörjades redan år 2015. Vid den tidpunkten var den tänkta totala byggvolymen, bruttoarean, 7 000 kvm. Därefter har behovet av korttidsplatser ökat. Det har då varit helt naturligt att anpassa planen och öka bruttoarean för ytterligare en vårdavdelning, med 500 kvm, till 7500 kvm.

Vi vill se en utformning som är vacker och passar in i vår kulturhistoriska miljö på platsen

Claes Breitholtz (M) och Johanna Hornberger (M)

Samtidigt har vi velat frigöra mark bredvid byggnaderna och på så sätt möjliggöra anläggandet av en s.k. sinnenas trädgård, en trädgård som är speciellt anpassad för våra äldre så att de får en bra plats att kunna komma ut på. Därför föreslår vi att en del av vård- och omsorgsboendet uppförs i tre våningar.

Det innebär en ökning av höjden med 2,5 m men den byggnaden kommer fortfarande att vara lägre än husen längs Agnevägen och lägre än Vasaskolan.

Slutligen kan nämnas att själva den estetiska utformningen av byggnaden inte primärt hanteras i detaljplanearbetet utan den delen återkommer i bygglovsprocessen.

Vi vill se en utformning som är vacker och passar in i vår kulturhistoriska miljö på platsen.

Claes Breitholtz (M), Byggnadsnämndens ordförande
Johanna Hornberger (M), Gruppledare kommunfullmäktige