Låt oss göra våldet mot kvinnor till en valfråga på Lidingö!

Lidingö kvinnojour vill i dag, på Internationella kvinnodagen, rikta extra fokus mot våldet mot kvinnor. Något de anser är dags att göra till en valfråga på Lidingö.

  • Publicerad 17:01, 8 mar 2022

Vi uppmanar lokalpolitiker att organisera sig

Internationella kvinnodagen 8 mars 2022.

För ett år sedan mördades inom loppet av några veckor fem kvinnor i Sverige, en av dem i vår grannkommun. Femton barn miste sin mamma. Morden väckte avsky och krav på motåtgärder.

På den internationella kvinnodagen den 8 mars ställer Lidingö Kvinnojour krav på ett ökat engagemang mot våld i nära relationer. Mäns våld mot kvinnor måste bli en valfråga.

Morden är toppen på ett isberg av hot och våld. Varje kvinna som utsätts för våld är ett misslyckande av samhället.

Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor och flickor ökar över tid, medan misshandelsbrott mot pojkar och män minskar (BRÅ Kriminalstatistik 2021).

Socialstyrelsens dödsfallsutredningar konstaterar 2021 ett trettiotal brister i myndigheternas agerande. För många kvinnor som söker stöd och skydd brister samhällets skyddsnät. 

Lidingö Kvinnojour har under många år arbetat med medmänskligt stöd till kvinnor och barn i behov av skydd.

Vi ger dagligen samtalsstöd till kvinnor som behöver vår hjälp. Tillsammans med flera kvinnojourer i Sverige uppmanar vi organisationer och lokalpolitiker att engagera sig för att stoppa våldet och motverka att fler kvinnor utsätts för våldsbrott och mord.

Låt oss för första gången göra våld mot kvinnor till en valfråga på Lidingö!