I Dag fungerar Jordbromalmsskolans aula som kulturscen. Foto: Ulrika Lind

Låt jordbroborna få rösta om kulturhuset

  • Publicerad 13:27, 13 feb 2012

Ett nytt kultur- och föreningshus i Jordbro är någonting positivt för hela Haninge. Vi socialdemokrater vill att huset byggs vid pendeltågsstationen för att det ska vara enkelt och smidigt för alla Haningebor att ta sig till och från verksamheten. Den moderatstyrda kommunledningen vill i stället bygga vid Höglundaparken. Genom att bygga huset vid pendeltågsstationen så kan vi också ta de första stegen att förverkliga idén om ett nytt Jordbro torg vid pendeltågsstationen.

Förutom kultur- och föreningsverksamhet så skulle detta torg kunna rymma butiker, vårdcentral, tandläkare, apotek, bageri, restauranger, frisörssalonger och annan service som är viktig för Jordbroborna.

Vi tror det är bra att Jordbro torg ligger vid pendeltågsstationen. Detta då alla som bor i Jordbro och dagligen pendlar till jobbet passerar torget och inte minst de tusentals som dagligen arbetar i företagsparken får en plats där de kan göra sina dagliga ärenden.

Att utveckla Jordbro torg bidrar helt enkelt till ökat kundunderlag och skapar därmed bättre förutsättningar för kommersiell och offentlig service. Runt Jordbro torg kommer det också att vara möjligt att bygga nya bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter. Tyvärr finns det ingen politisk enighet om detta förslag. I stället för att vi politiker strider om detta så vill vi låta jordbroborna själva avgöra frågan.

Vi föreslår att en lokal folkomröstning hålls i Jordbro där partierna i ett tidigt skede kan presentera sina olika förslag med tydliga ritningar och skisser som visar på planerna och visionerna. Genom olika öppna möten, diskussionsseminarier och annan informationsspridning kan alla de som bor i Jordbro på ett enkelt sätt engagera sig i frågan, bilda sig en uppfattning och därefter avgöra var i Jordbro de tycker att ett nytt kultur- och föreningshus bäst skulle passa.

Ett lämpligt tillfälle att hålla folkomröstningen och som dessutom gör att kostnaden kan hållas nere är att lägga den i anslutning till de allmänna valen 2014