Lär pendlarna
 stans cykelregler – alla måste hjälpas åt

  • Publicerad 16:33, 6 mar 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Enligt Transportstyrelsen­ ska trottoarer betraktas som gångbanor, även om de inte är skyltade som gångbana. Detta innebär ett förbud mot att cykla på trottoarer. Cyklister får endast korsa en gångbana och har då väjningsplikt mot gående.

Det är därmed en polisiär­ fråga att övervaka och bötfälla.

Från den 1 oktober 2014 finns ett undantag i trafikförordningen som säger att barn under åtta år får cykla på trottoarer eller gångbanor om cykelbana saknas.

Cyklister och förare av tvåhjuliga mopeder klass II får använda körbana även om cykelbana finns, men endast om körbanan är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge.

Mitt intryck är att flertalet av stans cyklister vet var de får cykla och inte, men att pendlare­ från kranskommunerna och förorten ser staden som en genomfart och struntar i att visa hänsyn eller följa de regler som gäller.

Fotgängare känner­ sig irriterade­ och oroade­ på grund av pendlare som i hög hastighet cyklar­ på trottoarer eller gångbanor nära inpå gångtrafikanter.

Alla inblandade måste hjälpas åt att lösa problemet.

Kommunen bör fortsätta­ informera, men även 
i andra kanaler. Polisen har även ett stort ansvar att informera­, övervaka och bötfälla cyklisterna.

Cyklister måste undvika att cykla på trottoarer och gångbanor och visa respekt mot gångtrafikanter.

Det bästa vore att alla cyklister­ väljer cykelvägar eller leder cykeln på trottoaren.

Kaparen