Kulturskolan är ovärderlig i Järva

  • Publicerad 16:16, 12 jul 2019

Jag vill uttrycka min protest angående nyheten om att politikerna ska skära ner på Kulturskolan.

Kulturskolan är en grundpelare av sammanhållning och konstruktivt socialt arbete i vår stadsdel. Utan den kommer många unga att lämnas utan många av de vänner de har och de vuxna kontakter de har byggt upp under många år.

De negativa följderna av nedläggningen kan inte uttryckas i ord, utan kommer att visa sig i de personliga öden som utan hjälp av Kulturskolan kommer fara ner i osäkerhet och bortkoppling.

Vi bor i en stadsdel där det sociala kapitalet redan är starkt belägrat, där kriminalitet med tillhörande gäng alltid är ett hot mot våra unga.

För att skydda dem mot dessa destruktiva influens måste vi ha så många hjälpsamma och förebyggande instanser som möjligt i vår omgivning och Kulturskolan spelar i denna bemärkelse en extremt viktig roll. Utan dess influens och närvaro kommer de destruktiva krafterna i vårt område få lättare att rekrytera, influera och växa sig starkare.

Vi förstår att det är ont om pengar i den offentliga budgeten men regeringen har uttryckligen sagt vid flertal tillfällen att integration av utsatta grupper ligger högt på prioriteringslistan. Därför borde Kulturskolan innefattas av samma prioriteringsanalys.

Vi ber därför våra politiker om stöd i denna fråga. Vi är hårt arbetande medborgare som vill våra barn väl, precis som alla andra föräldrar. Skillnaden är att vi också får tampas med ett kriminellt inflytande som utgör ett stort hot för våra barns framtid.

Skillnaden för många ungas framtid ligger i de hundratals möten som sker i Kulturskolan dagligen. Där görs arbete med integration som ger valuta för pengarna.

Om denna skola läggs 
ner kommer följderna bli mycket mer kostsamma 
än de minimala besparingar man gör på besparingar idag.

Jag ber er att ta en förälders oro på allvar.

Y.Ö