Världsmiljödagen är en av FN:s temadagar som firas varje år över hela världen den 5 juni. Den instiftades i Stockholm 1972. Foto: Christian Johansson

”Kalla den Änglamarken… ” – så kan Lidingö bli hållbart

”Evert Taubes budskap om Änglamarken är lika aktuellt i dag som för 50 år sedan”. MP på Lidingö skriver på Värdsmiljödagen om att klimatmedvetenheten är större men det är också hoten. Samtidigt rasar staden i etablerad miljöranking. Insändarskribenterna listar fem punkter för hållbar stad.

  • Publicerad 11:43, 5 jun 2020

“Kalla den Änglamarken eller himlajorden om du vill, Jorden vi ärvde och lunden den gröna”

Evert Taubes ord om vår jord som en Änglamark är en lovsång till jorden och manar till omsorg om den. Ett budskap lika aktuellt femtio år senare, inte minst idag på Världsmiljödagen.

Världsmiljödagen kom till 1972 på FN:s första internationella miljökonferens här i Stockholm. Det blev startskottet för det moderna miljöarbetet. Idag är medvetenheten om miljöproblemen större än någonsin. Varje regering, kommun eller företag med självaktning jobbar med miljöfrågan. Globalt börjar ren, förnybar energi konkurrera ut fossila bränslen.

Samtidigt har hotet mot vår framtid aldrig varit större. Jordens klimat förändras, arter dör ut i en skrämmande omfattning, skog skövlas, haven förorenas och naturresurserna utarmas snabbt.

Vi kan inte välja bort miljö- och klimat, det handlar om förutsättningarna för allt liv. Om torka och översvämningar, mat och vatten, krig och fred, stigande hav, om miljarder kronor i skador på hus och vägar. Kampen för hållbara samhällen i en hållbar värld är grunden för Miljöpartiets arbete. Till följd av vårt arbete i regeringen och runt om i landet har:

  • Sverige världens mest ambitiösa klimatlag med nollutsläpp till år 2045. Den inspirerar nu andra länder.
  • Tunga branscher som stålbranschen, betongbranschen och byggsektorn handlingsplaner för att bli fossilfria till 2045.
  • AP-fonderna nya direktiv för att inte investera i miljöförstörande verksamhet. Resultatet 2019 var 9% lägre klimatpåverkan, men 17% högre avkastning.
  • EU reformerat sitt system med utsläppsrätter som gör att kolkraften i Europa är på väg bort. ”Detta kan vara den största klimatinsatsen som Sverige har gjort”, skrev Svenska Dagbladet.

Så blir Lidingö hållbart

Alltför lång tid har människan exploaterat naturen. Nästa kapitel måste handla om att lämna över planeten i bättre skick till våra barn. Lösningarna finns. Vi har visat att de går att genomföra. Det behövs mer arbete och nytänkande, inte minst här på Lidingö som de senaste två åren rasat i den mest etablerade svenska miljörankningen av landets kommuner. Vi vill ändra på det och göra Lidingö till en hållbar kommun genom att:

  •  Ta fram ett effektivt Miljöprogram för att minska Lidingö stad och hela Lidingös negativa klimat- och miljöpåverkan.
  • Mät Lidingös klimatpåverkan och ha som mål i stadens styrning att minska den för att uppnå de nationella målen.
  • Samla Lidingös näringsliv, föreningar och allmänhet i klimat- och miljöarbetet.
  • Ta fram hållbarhetsprogram för de områden som ha mest utsläpp: transporter, byggande, avfall, upphandling/inköp och placeringar
  • Ta fram planer för att minska Lidingös sårbarhet, öka självförsörjning och stärka de tjänster som naturen ger.

Patrik Sandström (MP), oppositionsråd

Anna Odén (MP), ledamot i kommunfullmäktige

Jan Fjellander (MP), ledamot i kommunfullmäktige

Sanne Welin (MP), ersättare i kommunfullmäktige