”Jobb kan stoppa Haninges unga från krimliv”

Insändarskribenten Kjell Berg menar att Haninges politiker bör lägga resurserna på ungdomarna som har problem att klara av gymnasieskolan – inte på fler poliser.

  • Publicerad 18:00, 24 jun 2018

De politiska partierna tävlar om att erbjuda mest inför valet för att lösa polisens alla problem i Sverige. I takt med ökad kriminalitet vill man ha fler poliser i tjänst.

Men jag anser att det går fortare och är bättre och billigare att i stället motverka kriminalitet, vilket kan göras genom att Arbetsförmedlingen börjar ta ansvar för ungdomar under 18 år som inte går i gymnasiet.

Det man nu vet är att av de ungdomar mellan 15 och 18 år som hamnar i kriminella miljöer, har cirka 70 procent hoppat av gymnasieskolan.

Arbetsförmedlingen anser att de som är under 18 år är barn och föräldrarnas ansvar, inte Arbetsförmedlingens

Kjell Berg

Arbetsförmedlingen anser att de som är under 18 år är barn och föräldrarnas ansvar, inte Arbetsförmedlingens. Det betyder att kommunerna måste ta hela ansvaret för sommarjobb åt alla unga mellan 15 och 18 år.

Vi står vidare inför ett stort problem med alla nyanlända ungdomar som ska in i det svenska arbetslivet med föräldrar som helt saknar kontakt med svensk arbetsmarknad.

När man vet att var sjätte elev inte går klart gymnasieskolan, måste kommunerna fokusera på att ta ansvar för bara dessa.

Vad kommunerna borde göra är att visa på de yrken som har brist på personal och leda in ungdomarna på dessa yrken, främst inom vård, skola och omsorg.

Jag uppmanar alltså politikerna  att lägga resurserna på ungdomarna som har problem med att klara av gymnasieskolan

Kjell Berg

Kommunerna har de resurser som behövs: fältarbetare, lärare och annan utbildad personal för att hjälpa ungdomar med olika bakgrunder och problem att komma in på arbetsmarknaden.

Det bästa och billigaste sättet att minska kriminaliteten är att stoppa ungdomar från att hamna där, genom att få in dem i arbetslivet i stället.

Då löser man poliskrisen i Sverige. Detta görs bäst genom att låta kommunerna endast ta ansvar för de ungdomar som har hoppat av gymnasieskolan.

Jag uppmanar alltså politikerna  att lägga resurserna på ungdomarna som har problem med att klara av gymnasieskolan.

Kjell Berg