Jag tänker på våra hundars säkerhet

  • Publicerad 17:58, 4 okt 2015

svar till insändaren ”Lås inte oss andra ute” den 1 september.

Jag tror Brukshunden bör läsa in sig på vad egenmäktigt förfarande faktiskt betyder.

Hade det känts bättre om jag bara knutit ett koppel runt grindarna? Kommer det nån som vill in i rasthagen kopplar jag alltid min hund och går, låsen gör att jag hinner göra det på ett säkert sätt och hittills har ingen klagat utan respekterat att jag vill hinna lämna hagen innan de släpper in sin hund. Min hunds aggressivitet jobbar vi på varje dag själva och tillsammans med tränare.

Är det verkligen så fel att jag tänker på både min och andra hundars säkerhet?

Sara