Foto: Mostphotos

Insänt: ”Tid för handling gällande LSS”

Kullsvedsskolans föräldraförening, FUB Nacka Värmdö samt Autism- och Aspergerföreningen Värmdö ger svar på Jan Dolk och Amie Kronblad insändare i Mitt i Värmdö 14 juni.

  • Publicerad 12:36, 20 jun 2016

Återigen ser vi ordet ”rättvist” i ett inlägg från er. Det ordet är problematiskt då det kan tolkas på ett sätt som gör att personer som söker insatser enligt LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – inte får den individuella prövning som de har rätt till. Vi har upprepade gånger bett er istället poängtera den individuella prövningen, det är olyckligt att ni inte gör det.

Vi ser heller inte att det tidigare har varit självklart för er att den enskilde ska ha en väl fungerande och trygg tillvaro. Det eftersom den senaste tidens hantering kan beskrivas som allt annat än trygg, då LSS kontinuitetsprincip satts ur spel i kommunen. Vi hävdar också med bestämdhet att det råder stort tvivel om att arbetet i kommunen ger ett skräddarsytt personligt heltäckande stöd.

Stort tvivel.

Det skrämmer oss att ni uttrycker er som att det tvivlet inte finns, då har ni inte förstått allvaret i situationen.

Eftersom vi nu har fått till en samverkan på tjänstemannanivå hoppas och tror vi intresseorganisationer att vi nu framöver, tillsammans, ska kunna förbättra situationen och rätta till alla de fel som begåtts det senaste året.

Vi välkomnar inte debatten, den kan få vila nu, men vi välkomnar ett gemensamt konstruktivt arbete som i praktiken kan leva upp till LSS intentioner och förarbeten.

Nu är tid för handling.

Kullsvedsskolans föräldraförening, FUB Nacka Värmdö samt Autism- och Aspergerföreningen Värmdö.