Attefallshus – ja eller nej? Foto: Arkivbild

Insänt: Så varför går det bra i Nyfors?

  • Publicerad 07:30, 10 jun 2016

Alldeles intill Krusboda ligger Nyfors, ett område som verkligen är mycket värdefullt ur natur- och kulturhistorisk synpunkt. Flera utredningar vittnar om det: Kulturmiljöer i Tyresö, utförd 1998, Natur- och landskapsinventering, utförd 2010, Nyfors, kulturmiljöunderlag till ny detaljplan, utförd 2012.

I Nyfors har kommunen utan problem beslutat att de skall bygga tvåvåningsradhus på kommunens tomter som ur kulturhistorisk synpunkt är de mest värdefulla tomterna i Nyfors.

Utredningen inför detaljplanearbetet ansåg att målet för området bör vara att bibehålla karaktären av sportstugeområde.

De boende i området vill behålla denna karaktär och att endast enplanshus tillåts.

Kommunens tjänstemän är tveksamma om fastighetsägarna i Krusboda, byggt under 70–80-talet, ska få bygga till eller bygga Attefalshus på grund av en utredning som anser att området klassas som kulturhistoriskt intressant.

Men hur kan detta område vara mer intressant än Nyfors som har anor från 1600-talet och som fritidshusområde från 1930-talet?

I Nyfors är det viktigt för kommunen att få in så mycket pengar som möjligt på förtätningen av kommunens tomter, medan övriga fastigheter kommer att få kommunens lägsta bygg­rätter för att spara natur.

Enligt kommunen gäller inte Attefallsreglerna i kulturhistoriskt intressanta miljöer. Hur kommer det sig då att man har godkänt Attefallshus i Nyfors?

Anser kommunen att Nyfors inte längre är en ur kulturhistorisk synpunkt värdefullt område trots alla utredningar?

Kommunen gör precis som den vill i ett område alldeles intill Krusboda med ungefär samma klassificering, medan vi kommuninvånare hela tiden måste anpassa oss till politikernas och tjänstemännens nyckfulla beslut och bestämmelser som alla i grund och botten är anpassade efter vad som är ekonomiskt bäst för kommunen.

Rättviseinvånare

Fakta

Vill du säga din åsikt?

Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte?

Skriv din insändare på mitti.se/insandare och skicka gärna med bilder – vi vill ha många foton!

Din text kan publiceras både i tidningen och på hemsidan.

Visa merVisa mindre