Foto: ekologiska kossor Husa gård, kor, ko, kohage, bete, bondgård, jordbruk, kött,

Insänt: Mindre antibiotika och bättre djurhållning

  • Publicerad 11:00, 12 maj 2016

Under 2017 kommer Nacka kommun genomföra en ny upphandling av kött, fågel och mejeriprodukter till förskolor, skolor, boenden m.m.

Nu har alliansen på Centerpartiets initiativ kommit överens om att miljö- och kvalitetskrav ska ställas och att vi även ska kräva att produktionsvillkoren för livsmedlen vi köper in ska vara minst i nivå med svensk standard för djurskydd och antibiotikaanvändning.

Överanvändningen av antibiotika vid djuruppfödning är en av orsakerna till att antibiotikaresistenta bakterier blir ett allt större problem i hela världen.

Varje år dör 25 000 personer i Europa av resistenta bakterier, exempelvis MRSA. I Sverige har det sedan 1980-talet varit förbjudet att använda antibiotika i förebyggande syfte.

Tyvärr är det fortfarande tillåtet i många andra länder, bland i annat Danmark, Tyskland och länderna runt Medelhavet. Där får djuren massor med antibiotika även om de inte är sjuka. I Spanien och Italien används 20-25 gånger mer antibiotika än i Sverige.

Det medför att producenterna kan sänka standarden i djuruppfödningen och pressa priserna. Och då får den svenska miljövänligare produktionen svårt att konkurrera.

Genom att skärpa kraven när kommunen upphandlar kött, fågel och mejeriprodukter kan vi se till att Nacka bidrar till att minska överanvändningen av antibiotika samt verkar för en hållbar livsmedelsproduktion där djuren ges bra förhållanden.

Hans Peters Kommunalråd (C)

Christine Lorne Gruppledare (C)