Framåt eller bakåt? Foto: Läsarbild

Insändare: Framåtvända vagnar är en farlig trend

  • Publicerad 17:00, 15 jul 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Sedan några år har framåtvända barnvagnar blivit trendiga och allt fler yngre barn sitter i de – trots forskning som visar att små barn ska sitta bakåtvänt för att kunna se den som kör.

En vagn är så mycket mer än ett färdmedel! Barn behöver kunna ha ögonkontakt, relatera sina upplevelser till den vuxna och har inget behov av att se allt som händer. Ett barn behöver i första hand trygghet. All stimuli är inte positiv utan kan för ett litet barn många gånger vara skrämmande.

Det finns studier som tyder på att barn som åker i bakåtvänd vagn har lägre puls än de som åker framåtvänt.

Barn är idag ofta väldigt små (precis fyllda året) när de börjar förskolan. Efter en dag på förskolan behöver de tanka trygghet hos föräldern, men sätts i stället i en framåtvänd vagn och blir berövad den ack så viktiga ögonkontakten.

Varför tar inte barnvagnstillverkarna hänsyn till forskningen? Varför ens ha valfriheten att sätta vagnen framåt?

I en barnvagnsguide läser jag att man ofta börjar med en framåtvänd vagn ”när barnet är lite äldre, cirka ett år”. När blev ett år att vara lite äldre?

Ellen