Flytta bort ansvaret för skolan från kommunerna, tycker skribenterna. Foto: Arkivbild

Insändare: ”Förstatliga skolan!”

  • Publicerad 09:00, 28 jun 2016

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Kommunaliseringen av skolan, som genomfördes 1991, innebar att kommunerna tog över arbetsgivaransvaret för lärarna och ansvaret för undervisningen.

Det var ett felaktigt beslut. Den har bidragit till minskad likvärdighet, lägre status för lärarna och försämrade kunskapsresultat.

Skolkommissionen presenterade nyligen sitt delbetänkande om skolans framtida styrning – en svidande kritik mot kommunernas sätt att sköta den svenska skolan. De menar att kommunaliseringen är den största orsaken till dagens problem. Trots kritiken mot kommunernas huvudmannaskap blir Skolkommissionens förslag en halvmesyr.

Man vill att kommunerna ska ha ansvar, men att staten ska styra detaljerna.

Skolkommissionen erkänner problemen, men vågar inte föreslå den enda rimliga lösningen på problemen: ett förstatligande av den svenska skolan.

Med det kommunala huvudmannaskapet har vi sett stora skillnader över landet i förmågan att ge varje individ en skolgång som möter henne utifrån hennes situation och med höga ambitioner. Allt tyder på att skillnaderna blir än tydligare med den nya integrationsutmaningen. Det är uppenbart att inte alla landets kommuner har den kompetens och handlingskraft som skolan behöver. Var för sig kan de inte lyfta resultaten. Liberalerna har därför länge drivit att skolan behöver förstatligas.

Kommunaliseringen har på flera sätt försämrat lärarnas arbetssituation. Kommunerna är till exempel ansvariga för att lärarlönerna och fortbildning inte har prioriterats. Kommunaliseringen har varit förödande för läraryrkets status. Den har skapat de problem som Skolkommissionen beskriver. Så långt är vi överens. Likvärdigheten mellan skolor och mellan kommuner brister.

Vill man på riktigt lösa de utmaningar svensk skola står inför krävs flera åtgärder. Den viktigaste är att flytta huvudansvaret över skolorna från kommunerna och införa ett modernt statligt huvudmannaskap.

Roswitha Melzer (L) ordförande i utbildningsnämnden i Vallentuna

Gunnel Orselius Dahl (L) vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna

Ylva Mozis (L) gruppledare, Liberalerna i Vallentuna

Håller du inte med? Skriv en replik här!