Insändare: Farligt att cykla på Ösbyvägen

  • Publicerad 19:00, 11 aug 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Längs Ösbyvägen finns en cykelväg. Jag använder den aldrig eftersom den är helt felbyggd.

Cyklar jag mot Stockholm ska jag först korsa vägen vid Djursholms Ekeby, eftersom cykelvägen går öster om Ösbyvägen.

Vid Bråvallavägen ska jag korsa vägen intill järnvägsbron. När jag sedan kommer till Ösby ska jag korsa Ösbyvägen ytterligare en gång.

Diskussioner med fotgängare

Dessutom är cykelbanan integrerad med gångbanan. Den är smal och det uppstår ideliga situationer när cyklister och fotgängare blandas.

Hur tänkte man här? Man ska korsa vägen tre gånger och trängas med fotgängare.

Om man i stället cyklar ute på vägen slipper man dessa moment.

/Cyklar på vägen