Ingen satsning på lärarlöner

  • Publicerad 12:16, 10 mar 2014

Lärarförbundet kan inte se någon ambition om uppvärdering av lärarlöner i kommunens inriktning vid löneöversyn 2014. Utifrån avtalet HÖK 12 är de centrala parterna, SKL och Lärarnas samverkansråd, överens om att en uppvärdering av lärarlönerna måste göras.

Flera av landets övriga kommuner har visat viljan och ambitionen att satsa på lärarna för en uppvärdering, medan Tyresö kommun budgeterar för uppräkning på 0,9 procent mot tidigare 2 procent.

Lärarförbundet oroas över konsekvenserna av att rektorerna tvingas välja mellan kvalité, god arbetsmiljö eller höjda lärarlöner.

Lärarförbundet anser att politiken måste ge enheterna full kompensation för löneökningar utöver skolpengen. Vi efterfrågar ett långsiktigt budgetarbete och en handlingsplan för uppvärdering av lärares och skolledares löner!

Ulla-Karin Ervik,

ordförande

Lärarförbundet Tyresö