Idrott hjälper mot övervikt hos barn

  • Publicerad 16:08, 30 jun 2014

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Undersökningar visar att fyra av tio svenska 7-åringar är överviktiga, något som har ökat med 300 procent de senaste tio åren. Samtidigt visar oräkneliga studier på att regelbunden fysisk aktivitet skyddar barn från att utveckla övervikt och därtill relaterade sjukdomar.

Ett exempel på detta är en undersökning gjord av forskare från universitetet i Leipzig. I studien ökade forskarna idrottsundervisningen från två till fem timmar i veckan för hälften av eleverna i en klass i Tyskland medan resterande antal elever fortsatte att ha två idrottstimmar.

Efter ett år hade hälsan hos eleverna med fem timmars idrottsundervisning i veckan tydligt förbättrats gentemot eleverna med två timmars idrott. Märkbara skillnader kunde ses på BMI, syreupptagningsförmåga och fettprocent.

Vissa kanske fruktar att en ökning av idrottsundervisningen skulle medföra ökande kostnader. Men forskare vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi har beräknat att vinsten i endast Malmö kommun, efter 10 år, skulle vara drygt 115 miljoner kronor. Vinster som bland annat beror på att vårdkostnader skulle minska och att fler ungdomar klarar sig bättre i skolan och därför skulle ha lättare att få jobb senare.

Kort sagt anser jag att man bör införa mer idrott i läroplanen för att minska den ökande övervikten hos unga.

Lova Skoglund