”Hjälp Haninges hemtjänst till fler p-platser”

Hemtjänsten i Haninge saknar samma parkeringsvillkor som polisen och räddningstjänsten – och hamnar därför ofta i tidskläm. Detta problem går ut över både hemtjänstpersonalen och de som behöver hjälp, skriver Åsa Bååth (V).

  • Publicerad 19:00, 3 okt 2018

Denna fina skylt står i Sågen i Vendelsö och det är bostadsrättsföreningen Folkparken som bjuder på reserverad parkeringsplats för hemtjänstens bilar.

Det är mycket uppskattat och till stor hjälp för personalen, liksom de parkeringstillstånd som många bostadsrätts- och samfällighetsföreningar bjuder på.

Många tror att hemtjänst-, stöd- och nattgruppsfordon har samma parkeringsvillkor som blåljusfordonen, men tyvärr är det inte så.

I dag får personalen betala själva och sedan samla ihop avgifterna för en månad, för att i slutet av nästa månad få dem tillbaka

Åsa Bååth (V)

Tycker du att brukarnas beviljade tid för hjälp inte ska naggas i kanten av jakt på parkeringsplats eller att man får lång gångväg mellan bil och brukare?

Brukarens tid är den enda tid som finns att ta av.

Eller tycker du att personalen inte ska behöva lägga ut parkeringsavgift ur egen ficka?

I dag får personalen betala själva och sedan samla ihop avgifterna för en månad, för att i slutet av nästa månad få dem tillbaka.

Som anställd inom hemtjänsten måste man räkna in i sin privata budget att ha pengar för parkeringsavgifter och får du böter får du själv betala dem.

Om ni vill ge tillstånd kontakta äldreförvaltningen på kommunen

Åsa Bååth (V)

För en heltidsanställd kan det röra sig om 400–500 kronor i månaden om man jobbar i ett område med många ärenden och många parkeringar.

Så kan vi få fler skyltar med detta budskap och/eller fler parkeringstillstånd i Haninges bostadsområden?

Vill du hjälpa till och bor i bostadsrätt- eller samfällighetsförening så kontakta din styrelse och påverka för ett ja till parkeringstillstånd.

Bor du i hyresrätt kontakta din hyresvärd.

Om ni vill ge tillstånd kontakta äldreförvaltningen på kommunen.

Vänsterpartiet har lagt en motion om parkeringstillstånd till kommunfullmäktige.

Åsa Bååth (V)