”Haninges skolor – ta tag i psykiska ohälsan”

”Alltfler barn lider av psykisk ohälsa – varför gör inte skolan i Haninge mer?”, skriver Tova Persson.

  • Publicerad 08:00, 12 maj 2018

Alltfler barn lider av psykisk ohälsa.

Varför gör inte skolan mer?

Unga med neuropsykiatrisk diagnos som adhd och autism får fortare hjälp än elever utan diagnos.

Studier visar att antalet unga (16–24 år) som uppger att de känner oro och ångest har ökat kraftigt

Tova Persson

Att få en diagnos tar väldigt lång tid. Varför är det så viktigt med en diagnos för skolan om de ser att eleverna mår dåligt?

Studier visar att antalet unga (16–24 år) som uppger att de känner oro och ångest har ökat kraftigt.

I slutet av 80-talet var det 9 procent tjejer och 4 procent för killar med ångest och oro.

2005 hade siffran stigit till 30 procent tjejer och 14 procent killar.

Psykisk ohälsa drabbar unga med alla bakgrunder.

Du kan ha hur mycket frånvaro som helst men så länge du ändå kan kämpa upp betygen till E så gör inte skolan så mycket

Tova Persson

”En del studier peker på oro som växer när ungas självbild och kravbild inte möts”, skrev Gustav Fridolin i DN Debatt i augusti 2016.

Många rektorer ser problemet men gör inget åt det.

Du kan ha hur mycket frånvaro som helst men så länge du ändå kan kämpa upp betygen till E så gör inte skolan så mycket.

Själv hamnade jag i en utmattning och depression vårterminen 2017.

Jag hade haft problem att ta mig till skolan i många år före dess.

Höstterminen 2016 började min frånvaro stiga, men jag fick ihop mina betyg och så var det väl bra med det tyckte skolan.

Dagen efter sommarlovet i 8:an  fick jag min diagnos, autism, och  hösten 2017 fick jag mera hjälp i skolan.

Hjälpen handlade om att ta mig till skolan, det var ju där mitt problem låg.

Jag hade inga problem med att plugga. Det var själva skolbyggnaden och skolmiljön som gav mig ångestattacker.

Nu under vårterminen 2018 började jag få riktig hjälp och blev erbjuden hemundervisning.

Enligt läroplanen och skollagen ska skolan ta hand om alla elever, oavsett om de har en diagnos eller inte.

Man tappar väldigt mycket självförtroende när betygen sänks. Särskilt i 9:an när betygen är avgörande för framtiden.

Själv har jag varit med om att jag inte har haft några betyg, det är tufft för självförtroendet när man redan mår dåligt.

Alla elever förtjänar en bra skolgång

Tova Persson

Jag tycker att skolan borde: Låta eleverna sitta i en lugnare miljö med mera hjälp, ta hand om eleverna om man ser att dem inte mår bra. Ge hemundervisning till dem som inte klarar av att ta sig till skolan, oavsett om de har en diagnos eller inte.

Då skulle skolan bli en bättre miljö för eleverna.

Det är rektorns ansvar att ta hand om eleverna i skolan. Hur många elever ska behöva må dålig innan skolorna tar detta problem på större allvar?

Alla elever förtjänar en bra skolgång.

Tova Persson