”Haninges hemtjänst utsätts för stor stress”

”Haninge kommuns hemtjänstpersonal går i dag på minutprecision och måste genast stressa vidare vid besöken”, skriver ”Hemhjälpsbrukare”.

  • Publicerad 13:54, 23 mar 2018

Jag är sedan några år beroende av kommunens hemtjänst.

Rara och trevliga människor som gör det mesta i ett hem för att underlätta för berörda personer.

De går på minutprecision och stressar sedan vidare

Men det har blivit sådan press på tidsbesparing, så när de kommer går allt som en militär drill, och så är de ”klara”.

De går på minutprecision och stressar sedan vidare.

Var realister när ni gör ett bra jobb med pressat schema!

Det hör till saken, att personalen ofta består av folk från andra länder, och språkförbistring uppstår, vilket medför problem.

Sedan ska det ”gullas” och ges glada tillrop på den korta tid de har, trots att brukaren fortfarande har oordning i huvudet och inte blir piggare av klämkäcka tillrop.

Var realister när ni gör ett bra jobb med pressat schema!

Hemhjälpsbrukare