”Haninge kommun, har ni missat poängen med Attefallshus?”

  • Publicerad 01:34, 25 maj 2020

Haninge kommun kräver betydligt mer ritningar, dokument och andra handlingar än vad lagen kräver för att bygga en Attefallstillbyggnad.

Det är nästan enklare att söka vanligt bygglov.

Förenkla i stället för att fördyra!

Åke Andersson

Före detta minister Stefan Attefall har i TV uttryckt stor besvikelse över hur kommunerna saboterar hans förenkling av byråkratin.

Han satt ändå i en regering tillsammans med Centerpartiet som skapade Attefalls-systemet.

Centerpartiet styr Haninges byggande!

Förenkla i stället för att fördyra!

Åke Andersson