Annica Gryhed, kommunalråd i opposition (S) Foto: Lydia Farran-Lee

Gryhed (S): "Rösta med oss för ett kommunalt bostadsbolag"

Oppositionsrådet Annica Gryhed (S) anser att L är fel ute beträffande ungdomsbostäder men välkomnar Saga Bowallius (L) positiva inställning till kommunalt bostadsbolag.

  • Publicerad 12:56, 2 feb 2018

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

”För verklig valfrihet måste det finnas alternativ att välja mellan” skriver Saga Bowallius (L) i Täby Nyheter 2/1 2018 och vi kunde inte vara mer överens. Det måste finnas bostäder med olika upplåtelseformer, för olika storlek på plånboken och för olika faser i livet. I Täby har vi en ickefungerande bostadssituation. Här planeras de kommande decennierna att byggas cirka 17 000 bostäder. Bostadsbyggandet är till största del planerat som bostadsrätter. Samtidigt är Täby kommun en av de kommuner i landet som har högst andel bostadsrätter, 89 % (SCB 2014). Trots det så fortsätter den moderatledda alliansen att planera på samma vis.  

LÄS ÄVEN: "Säg inte till oss var vi ska bo, Gripestam"

När det gäller ungas utflyttning utmärker sig Täby särskilt negativt bland landets storstadskommuner. Därför har (S) föreslagit att Täby bör bygga särskilda ungdomsbostäder. Fördelen med ungdomsbostäder är att det blir en viss omsättning av dem då de är tidsbegränsade och därmed kan de komma många till del under en period av livet. Det är en svårförståelig invändning från Bowallius att unga människor utan behov av bostad skulle bosätta sig i lägenheterna eller att det i dagens moderna datoriserade samhälle skulle leda till onödig byråkrati.

LÄS ÄVEN:

För att en kommun skall kunna ta sitt bostadsförsörjningsansvar är en avgörande pusselbit ett allmännyttigt bostadsbolag. Här konstaterar jag återigen att vi verkar vara överens. I Täby Kommunfullmäktige 18/12 -17 behandlades Socialdemokraternas motion “Täby kommun bör bilda ett kommunalt bostadsbolag” Efter en het debatt som ändå visade att alltfler nu erkänner att det ensidiga byggandet av bostadsrätter som vi har nu inte fungerar som lösning på bostadsbristen, avslogs motionen av (M), (C) och (KD).

(L) deltog inte i beslutet. (S) och (Mp) röstade för. Jag välkomnar Bowallius till kommunfullmäktige efter valet och att hon där övertygar sina partivänner att rösta med oss för ett kommunalt bostadsbolag! Det behöver Täby!"

LÄS ÄVEN: Beslutet som får S att se rött: "Många måste flytta från Täby"