Gör naturreservat av hela Älvsjöskogen

  • Publicerad 17:29, 23 feb 2014

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Älvsjöskogen och Rågsveds friområde är två gröna pärlor i Vantör. Att kampen står het om Rågsveds friområde ska exploateras, eller skyddas som naturreservat är väl känt. Frågan om Älvsjöskogens framtid har inte debatterats lika mycket, men nu är det hög tid.

Trots att östra Älvsjöskogen, som ligger i Vantör, har de högsta naturvärdena finns nämligen en klar risk för att bara västra Älvsjöskogen blir naturreservat. Naturskyddsföreningen Stockholm respektive söderort larmar i ett brev till stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör att exploateringskontoret arbetar med ett förslag som innebär att skogen öster om stambanan, 43 hektar som motsvarar cirka 40 procent av skogen, föreslås ligga utanför reservatet.

Älvsjöskogen är självklart viktig för boende i både Älvsjö, Vantör och Huddinge. Redan på 90-talet lär stadsbyggnadskontoret ha haft uppdrag som rört naturreservat för Älvsjöskogen. Men inget har hänt oavsett styre. När det åter började talas om naturreservat har boende i Ormkärr och Hagsätra oroat sig över att östra Älvsjöskogen ska glömmas bort.

Den lugna miljön betyder mycket för barn och vuxna, särskilt för de som inte har bil och sommarstuga. I denna del av skogen finns också kulturhistoriskt intressanta miljöer.

Mycket av Älvsjöskogens biologiska värden och värden för friluftslivet hänger ihop med att skogen är så pass stor. Att stambanan går rakt genom skogen är en barriär, men enligt Naturskyddsföreningen kan många arter också ta sig mellan skogens olika delar. Ännu bättre skulle det bli om en bred bro med grönska (ekodukt) anläggs över spåren.

Nu undrar vi var Alliansens lokalpolitiker står i frågan om naturreservat i Älvsjöskogen? Vi som är politiker i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har alla fått brevet från Naturskyddsföreningen. Vårt svar är att hela skogen ska bli naturreservat. Vad är ert svar?

Rosa Lundmark (V), vice

ordförande

Lars Sterneby (V), ersättare

Enskede-Årsta-Vantör

stadsdelsnämnd

Mycket av Älvsjöskogens värde ligger i dess storlek så låt hela bli ­naturreservat, anser skribenterna.läsarbild