Foto: Läsarbild

Gångstråken i Akalla måste få farthinder

  • Publicerad 17:09, 13 nov 2019

Sedan lång tid åker vissa ungdomar moppe och lätt motorcykel maskerade och i väldigt hög fart på gångbanan längs Akallalänken och Finlandsgatan.

I förra veckan kom en bil körande på cykel- och gångvägen i en fart på uppskattningsvis 50 kilometer i timmen. Jag och hunden höll på att bli påkörda.

Det här är livsfarligt. Speciellt eftersom det är många cyklister som åker och människor som promenerar här.

Det har redan inträffat en olycka på Järvafältet där en kvinna blev påkörd för två år sedan och dog.

Varför sätter man inte upp farthinder för att komma till rätta med problemet? Dessutom bör man installera fler vägbommar så att bilar inte kan köra in hur som helst. I en optimal värld hade det inte behövts, men det här kan inte fortsätta.

Att sätta in helikoptrar för att leta efter mopedister ser jag som bara slöseri med resurser och skattemedel då det kostar enorma summor.

Farthinder och bommar borde vara en långsiktig och billigare lösning.

Det här måste åtgärdas så att ingen blir skadad igen!

A