”Gallringarna i Tyresta följer föreskrifterna”

Tyrestas nationalparks chef Per Wallsten skriver att de kritiserade åtgärderna i södra Tyresta följer skötselplanen.

  • Publicerad 18:00, 12 mar 2019

Replik på insändare om Tyresta och åtgärder i skogen och om kritiken mot skogsbruket.

Stiftelsen Tyrestaskogen förvaltar Tyresta nationalpark och naturreservat.

Vi uppskattar engagemang för Tyrestaområdet och ser gärna en diskussion om problem och möjligheter. 

Insändaren med kritik mot skogliga åtgärder i Tyresta innehåller dock missförstånd och felaktiga uppgifter.

Privatägd mark i Tyresta naturreservat har därmed till skillnad mot andra delar mer måttliga restriktioner mot åtgärder i skogen

Per Wallsten, nationalparkschef

Stiftelsen vill här kommentera detta som grund för en saklig debatt.

1. Den del av Tyresta naturreservat som diskuteras i insändaren är privatägd. Där, i skötselområde C, är det enligt skötselplanen tillåtet med ”ett produktionsinriktat skogsbruk med naturvårdshänsyn”. Här gäller Skogsvårdslagens bestämmelser med vissa inskränkningar, som hyggesstorlek, hänsyn till tjäderspelplatser m.m.

2. Privatägd mark i Tyresta naturreservat har därmed till skillnad mot andra delar mer måttliga restriktioner mot åtgärder i skogen. Detta utgår från Länsstyrelsens avvägningar och prioriteringar i den första skötselplanen 1993 och i omarbetningen 2016.

Vi bedömer dock att åtgärderna följer skötselplanen och föreskrifterna

Per Wallsten, nationalparkschef

3. Stiftelsen Tyrestaskogen och dess politiker i styrelsen, har inte som insändaren påstår ”klubbat igenom” eller beslutat om rätt att avverka eller några andra åtgärder i Tyresta. Beslutet om vad man får och inte får göra ligger hos Länsstyrelsen. Stiftelsens roll är istället att förvalta Tyresta enligt skötselplaner och föreskrifter.

4. De åtgärder i C-området som insändaren avser är uppenbarligen de gallringar som markägaren gjort. Vi bedömer dock att åtgärderna följer skötselplanen och föreskrifterna.

Per Wallsten
Nationalparkschef och vd på stiftelsen Tyrestaskogen