Den här lappen mötte plötsligt personalen på Häggviks hemtjänst, men någon tidigare information som texten nämner har de inte fått. Foto: Läsarbild Privat

”Galet flytta Häggviks hemtjänst – särskilt i coronatider”

Personalen på Häggviks hemtjänst protesterar mot plötslig flytt som innebär försämrad arbetsmiljö och försvårar arbetet med att motarbeta pandemin. Även besvikelse på obefintlig delaktighet. ”Vi blir informerade efter att beslutet redan är fattat och då genom en affisch, inte ett fysiskt möte.”

  • Publicerad 08:25, 26 jun 2020

Vi, personalen i Häggviks hemtjänst, protesterar bestämt mot flytten till Tors Backes lokaler och begär att beslutet omprövas.

Arbetsgivaren har skyldighet att göra en riskbedömning inför flytten och vi undrar om det har gjorts.

Vi ser inte fördelarna med flytten, varken arbetsmiljömässigt, arbetsuppgiftsmässigt, eller ekonomiskt.

Vi tycker att beslutet är omotiverat och ogenomtänkt. Men ekonomin är förmodligen grunden till beslutet.

Vi har varit om det förut, vi har varit i Norrviken och i Sollentuna, samtidigt jobbat i Häggviksområdet. Det var inte bra, varken för personal eller kunder. Arbetsmiljön var stressig, personalen mådde inte bra. Det uppstod problem med bilar, skjutsande till och från kunder med mera. Det födde stress och osämja bland oss.

Vi ser ingen logik i att flytten görs nu, i CORONATIDER, när begränsat umgänge rekommenderas och social distans ska hållas. I den nya lokalen som inte är anpassad till en så stor grupp, träffas många fler människor än i vår nuvarande lokal. Vi kommer att vara fler som åker till Häggvik i samma bil. Enligt beräkning ska vi samlas cirka 50 personer i den nya lokalen.

Högre fackombud och huvudskyddsombud kommer att meddelas. Vi i personalen vill verka för minskning av smittspridningen till kunder och personal med rätt skyddsutrustning och rätt använd skyddsutrustning. Vi kommer meddela vd:n, styrelsen, kommunen samt vård- och omsorgsnämndens ordförande om vår begäran.

Vi har INTE blivit informerade om någon flytt, trots ert påstående på affischen som vi fick.

Vi har följande frågor/invändningar:

• Enligt SOLOM:s riktlinjer och förhandling med Kommunal ska arbetskläderna tvättas och förvaras i lokalen. Vid flytt skulle personalens möjligheter att sköta de basala hygienrutinerna och nära tillgång på skyddsutrustning och ombyte vid behov inte fungera. Hur är det meningen att personal efter avslutat arbetspass ska ta sig tillbaka till lokalen om det inte finns möjlighet till skjuts? Det finns personal som inte cyklar. Ska personalen åka kommunalt med kontaminerade arbetskläder vilket strider mot Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att begränsa pandemin samt bryter mot arbetsmiljölagen och smittskyddslagen?

• Var ska vi hämta handskar och skyddsutrustning under dagen om behov uppstår?

• Var ska vi äta lunch? Hur ska vi ta oss till lokalen för att ha lunchrast utan att det inskränker på lunchrasttiderna? Lunch har vi laglig rätt till! Ska vi äta lunch på bänkarna utomhus eller i trappuppgångar som tidigare?

• Var ska vi gå på toaletten? Det finns personal, speciellt unga kvinnor, som behöver gå oftare på toaletten och inte vill eller får använda kundernas toalett.

• Vi har olika arbetstider. Vi börjar arbetet vid olika tidpunkter. Allt detta beroende på våra kunders önskemål, deras beviljade insatser och utifrån kontaktmannaskapet personal/ kunder. Något som SOLOM har gått ut med – hur viktigt kontaktmannaskapet är och att vi satsar på det.

Vi tycker att många beslut tas över huvudet på oss i personalen som jobbar på fältet och sköter allt det praktiska. Ingen i ledningen lyssnar på våra åsikter och vi blir aldrig tillfrågade. Det är också förvånansvärt att personalen i hemtjänsten Häggvik INTE har fått vara delaktig i ett så stort – och viktigt för oss, medarbetare – beslut om flytt.

Vi blir informerade efter att beslutet redan är fattat och då genom en affisch, inte ett fysiskt möte.

Personalen på Häggviks hemtjänst, AB SOLOM

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Nej till V-förslag om drönare

Nyheter Motionen avskrivs från vidare handläggning Kommunledningskontoret gjorde tummen ner till motion om att använda drönare i Sollentuna kommuns verksamhet.onsdag 12/5 12:48

Vistelseförbud kan införas om för många samlas

Nyheter "Nu har vi möjligheten att stänga av om det behövs" Precis som i fjol ska hjärtan och popup-parker påminna Sollentunaborna om att hålla avstånd i sommar. Nytt för i år är att kommunen också kan införa vistelseförbud och stänga av platser om för många...tisdag 11/5 13:15