"Mot bakgrund av högt ställda mål är det bekymmersamt att man föreslår att behålla skolpengen på samma nivå", skriver 20 förskolor. Foto: Mitt i

”Fryst skolpeng drabbar barnen”

I det budgetförslag som nyligen presenterades av Lidingömajoriteten (M, LP, L och KD) i utbildningsnämnden ligger skolpengen kvar på samma nivå nästa år. Enligt 20 Lidingöförskolor är detta ett hårt slag för mindre förskolor och skolor och i slutändan drabbas de som saknar en röst – barnen.

  • Publicerad 03:50, 1 nov 2019

Lidingömajoritetens uttalade mål är att Lidingö ska vara Sveriges bästa skolkommun och att våra grundskoleelever ska få landets högsta meritvärde. Enligt Lärarförbundets ranking av Sveriges skolkommuner, som publicerades häromveckan, är ett av målen nära: Lidingö har landets näst högsta meritvärde i årskurs 9.

Totalt sett ligger dock Lidingö inte särskilt bra till: vi hamnar på plats 197 av landets 290 kommuner. Det område där Lidingös skolor presterar sämst är resurstilldelningen där vi ligger på plats 281 av 290.

Mot bakgrund av Lidingömajoritetens högt ställda mål är det högst bekymmersamt att man föreslår att behålla skolpengen på samma nivå. På grund av ökade kostnader för bland annat löner och mat skulle detta innebära stora utmaningar för mindre skolor, inte minst förskolor. Dessa har inte samma förutsättningar som större skolor att effektivisera verksamheten, exempelvis genom större klasser, vilket också går emot målen med mindre barngrupper – något de flesta partierna ställde sig bakom innan valet.

En utebliven ökning av skolpengen riskerar att leda till större barngrupper och sämre villkor för personalen. Det skulle också innebära sämre möjligheter att rekrytera lärare, pedagoger och inte minst extraresurser vilket är något många förskolebarn är i behov av. Då ska man ha i åtanke att Lidingö redan tillhör landets tio sämsta kommuner vad gäller resurstilldelning.

Lidingö stad beräknas för 2019 redovisa ett överskott på 59 miljoner kronor, vilket är 28 miljoner kronor över budget. Dessutom läggs ett förslag att, för tredje året i rad, sänka skatten. Med vilka argument vill Lidingömajoriteten behålla skolpengen på en nivå som uppenbart kommer att försvåra situationen för många av förskolorna i kommunen?

Bland vallöftena från Lidingömajoriteten fanns kraftigt höjda lärarlöner, att ha Sveriges bästa skolor som också är attraktiva arbetsplatser samt en satsning på mindre förskolor och barngrupper. Dessa löften har knappast infriats – tvärtom. På grund av inflationen har de blygsamma löneökningarna i praktiken blivit en reallönesänkning. På detta vill man nu frysa nivån för skolpengen, trots vad som sades tidigare i år. Detta är ett svek mot lärarna – men framför allt mot våra barn.

Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i utbildningsnämnden, säger själv att ”arbetet med att bli Sveriges bästa skolkommun börjar i förskolan”. Vi uppmanar både henne och utbildningsnämnden att ta fasta på dessa ord genom att rösta för en ökad skolpeng. En ökad skolpeng på 5% för förskolor och grundskolor motsvarar kommunens beräknade överskott för 2019. Detta skulle kompensera för inflation samt ge skolorna en möjlighet till välbehövda lönejusteringar för personalen.

Mattias Yrgård Lerfors, Ordförande Lidingö Montessoriförskola, tillsammans med verksamhetsansvariga på:

Lidingö Montessoriförskola

Föräldrakooperativ Mimers Källa

Föräldrakooperativa Förskolan Blåkulla

Föräldrakooperativet Mimers Källa

Förskolan Freja

Förskolan Idun

Förskolan Kasper

Herkules Förskola personalkooperativ

I Ur och Skur Mulleborg förskola

I Ur och Skur Skogsgläntan förskola

I Ur och Skur Utsikten förskola

I Ur och Skur Utsikten skola

Killingens Förskola

Koltrastens Förskola

Kronjuvelernas Montessoriförskola

Kusin Vitamin Föräldrakooperativ

Lidingö Montessoriförskola

Montessoriförskolan Äpplet

Montessoriförskolan Mimosan

Montessoriförskolan Skeppet

Rudalid Montessoriförskola

Wasaplatsens Montessoriförskola