Fler insatser krävs för att främja cyklandet, menar insändarskribenten. Foto: Chris Anderson

Fotgängare och cyklister ska prioriteras i trafiken

  • Publicerad 12:49, 19 feb 2012

Miljöpartiet välkomnar en översyn av trafikförhållandena på ön. Vi är positiva till förslaget om 30 kilometer i timmen på mindre vägar, 40 där så är lämpligt och 60 som högsta hastighetsgräns.

Dock anser vi att det vore fel att tillåta eller inbjuda till högre hastigheter än i dag, som är föreslaget på några sträckor. Vi ser hellre att tekniska förvaltningen vidtar åtgärder för att dämpa hastigheter. Särskilt reagerar vi på att 60 kilometer i timmen föreslås för avsnitt av följande vägar, där vi menar att 40 kilometer i timmen och anpassningar av trafikmiljön vore bättre: Banérfararvägen, Kyttingevägen, Lejonvägen, Läroverks­vägen och Trolldalsvägen samt Norra Kungsvägen genom Rudboda, förbi torget.

Staden bör också söka polisens och Trafikverkets intresse för automatisk hastighetsövervakning på sträckor där överträdelser är ofta förekommande, även efter anpassningar av vägens utformning. Säkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter bör ha främsta prioritet.

Förslaget till ny översiktsplan tydliggör även att trafikplaneringen behöver utvecklas för att nå målsättningar för ett stabilt klimat. Större insatser krävs för att underlätta och uppmuntra nyttjande av kollektivtrafik och cykel.

Anna Stenson, Christine Wallgren, ­Helena du Rées och Thomas ­Bengtsson, Miljöpartiet de gröna