Ulla Hamilton (M), anser att det är helt fel att riva Bromma flygplats för att bygga bostäder, som S föreslog i en insändare.arkivbild Foto: Johan F Rönnblom

Flygplatsen är viktig för stadens tillväxt

  • Publicerad 14:28, 10 mar 2014

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Svar på insändaren ”Lägg ned flygplatsen och bygg bostäder” den 18 februari.

Sjöberg (S) skriver att Bromma flygplats bör läggas ner för att bygga fler bostäder i området.

Han kunde inte ha mer fel! Att lägga ner Bromma flygplats vore förödande för Stockholms konkurrenskraft, för näringslivet och jobbtillväxten.

Vi lever i en global värld där goda förbindelser med omvärlden är avgörande för att behålla företag, locka hit fler företag och i förlängningen fler jobb. Stockholms tjänsteföretag skapar jobb för både sina egna anställda och all servicepersonal de anlitar. Det skapar ringar på vattnet och lockar hit kompetens. Bostäder går hand i hand med företagsutvecklingen. Därför har Alliansen som mål att bygga 140 000 bostäder till år 2030, både genom den största satsningen på tunnelbanan på 40 år och höjda antal markanvisningar. Vi vill se ett Stockholm som växer, med pålitlig trafik och kollektivtrafik, med Bromma som tillåts att utvecklas och byggandet av Förbifarten. Nu vill alltså (S) tillsammans med sin tilltänkta samarbetspartner (MP) lägga ner Bromma flygplats.

Ge dem inte chansen!

Ulla Hamilton (M), Trafik- och företagarborgarråd i Stockholms stad