Fler invånare kan ge bättre lösningar

  • Publicerad 13:16, 18 aug 2014

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Svar på ”Ta ansvar och stoppa Brommaplansbygget” den 15 juli:

Kurt F skriver att Brommaplansbygget bör stoppas och trafiksituationen förbättras. I egenskap av centerpartist ser jag gärna fler bostäder i kollektivtrafiknära läge och en utvecklad kollektivtrafik.

Jag ser dagligen det akuta behovet av att restaurera Brommaplan som är sliten. Med bostadsbygge på höjden kan busshållplatsytan utnyttjas bättre. En förflyttning av infartsparkeringen gör att den hamnar på rätt sida av rondellen från Ekerö räknat.

Infrastrukturen är otillräcklig. Här krävs innovation och bättre cykelbanor. Med fler invånare kan nya kollektivtrafiklösningar komma till. Med förbifart Stockholm kan bussar gå från norr till söder via Ekerö. Dessutom får Ekeröborna en avfart till som avlastar Drottningholms­vägen. Man kan också tänka sig båt från Ekerö till city och en snabbtunnelbana i ett andra plan ovanför dagens tunnelbana.

Med genomtänkta lösningar för cyklister blir det mer attraktivt att cykla, så att fler väljer att ställa bilen hemma.

Byggtiden blir en prövande tid för Brommabor och kollektivtrafikresenärer, men det är viktigt att omvandlingen av Brommaplan startar snabbt så vi får fler bostäder och en fräsch Brommaplan.

Helen Törnqvist (C), ledamot Bromma stadsdelsnämnd