Fel med olika regler för Attefallshus

  • Publicerad 16:18, 29 sep 2014

I somras blev det tillåtet att bygga så kallade Attefallshus – komplementhus på upp till 25 kvadratmeter. Det krävs inget bygglov, men däremot en bygg­anmälan och att kommunen ger ett startdatum.

En rundringning som Villaägarnas Riksförbund har gjort visar att avgifter, handläggningstid och kommunernas attityder till det hela skiljer sig åt avsevärt i Stockholm och Uppsala län. I exempelvis Knivsta, Sollentuna och Sigtuna kostar en bygganmälan cirka 2 000 kronor, medan den i Tyresö kommun timdebiteras.

Kommunerna skiljer sig även åt vad gäller handläggningstider, krav på utstakning och allmän attityd till Attefallshus. En av de stora poängerna med reformen är att ge mer makt åt de enskilda hushållen och mindre till kommunen. Då är det inte konstigt att en del kommuner stretar emot. Vi menar att kommunerna måste låta reformens tillåtande och byggvänliga anda slå igenom i hur bygg­anmälningar hanteras. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det viktigt att lagen tillämpas på samma sätt, oavsett var man bor. Undersökningen visar att dyra, långsamma kommuner med skeptisk inställning till Attefallshus kan lära av billiga, snabba kommuner med en positiv grundinställning. Vi hoppas att Tyresö tar till sig av detta.

Lena Rönngren Røssing,

regionchef Villaägarnas riksförbund