Dagligen retar köandet i kaoset gallfeber på de trafikanter som måste färdas genom centrum under morgontrafiken, menar insändarskribenten. Foto: Theresia Bråkenhielm Theresia Bråkenhielm

Ett stort trafikkaos utan ände i Åkersberga

  • Publicerad 18:29, 19 feb 2012

Vi känner alla till trafikeländet i korsningen Söralidsvägen/276:an. Dagligen retar köandet i kaoset gallfeber på de trafikanter som måste färdas mot, och genom centrum under morgontrafiken. Det kan inte få fortsätta så här! Både nuvarande och tidigare kommunledningar negligerar envist detta eskalerande problem – varför kan man fråga sig.

I stället talar man sig varm för 1 000-tals nya bostäder, vilka kommer att ge en påtaglig ökning av trafikbelastningen! Bara vid Söralidsvägen/276-korset kommer ytterligare 1 500 bilar att trängas tillsammans med de 4 000 som redan nu passerar platsen mellan klockan 06.00-09.00. Har den politiska ledningen tappat greppet totalt? Är det ingen som begriper, att om man bygger fler bostäder, så ökar också trafikmängden?

Men alla rondeller, nuvarande och blivande, lär ändå knappast på egen hand underlätta genomfarten i Åkersberga. Söralidsvägen/276:an, Margretelundsvägen, Bergavägen, Rallarvägen, Svinningevägen och Sockenvägen. Tänk dig sex rondeller mellan Söralidsvägen och Sockenvägen!

Lägg härtill problemet med tunneln, Åkersbergas stolthet. Varje vinter, under 14 år, har läckande vatten skapat isbildning på körbanorna. Även detta elände fortsätter år efter år – trots dagliga olyckstillbud .

Det här går helt enkelt inte längre. Vi måste agera nu för att inte trafiken på 276:an inte ska bli helt stillastående. In, mot och genom centrum på morgnarna – och från Stava, in mot centrum under eftermiddagarna.

En tänkbar lösning (vilken man från trafikansvarigas sida inte heller vill prata om) är att kommunen anvisar medel, för att tillsammans med Trafikverket påbörja projektering av Förbifart Åkersberga. Denna, tillsammans med rondellerna, kommer att avsevärt underlätta trafikflödet genom Åkersberga. Sanningen är ju att det naturligtvis inte existerar en enda, saliggörande trafiklösning, som löser alla problem för evinnerlig tid. Men någonstans måste man börja. Och det har kommunen hittills lyckats undvika.