”En skam att behandla de gamla så här”

Jag kan inte acceptera planerna på ombyggnad av Enskededalens äldrevård till seniorboende. Jag vill snarast få till stånd ett protestmöte där de boendes anhöriga och samtlig personal får möta beslutsfattarna. Det skriver insändarskribenten Hans Gerle.

  • Publicerad 18:11, 13 jan 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

För ett antal år sedan besökte jag Café Knuten, hjärtat och samlingspunkten för de boende på Enskededalens servicehus, för att ta en kopp kaffe. Här rådde en vänlig, varm atmosfär varför jag gjorde det till en vana att dricka mitt förmiddagskaffe här och umgås med de boende.

En dag erbjöd jag mina tjänster som volontär, och under ett par år eskorterade jag de boende med färdtjänst till och från sjukhus, ögonkliniker och andra vårdinrättningar. Senare inrättade jag en biograf i ett till Knuten angränsande konferensrum med VHS- och DVD-utrustning, där jag en gång i veckan visade svenska långfilmer, huvudsakligen från 40- och 50-talen som många av de boende kände igen från sin ungdom.

En dag i veckan hade jag en grupp i samma lokal som jag läste kåserier och små berättelser för.

”Inte längre välkommen som volontär”

För några år sedan kom besked om att verksamheten skulle övergå från privat till kommunalt ägande. Och jag hyste mina farhågor, vilka allt mer började besannas. Efter en schism är jag inte längre välkommen som volontär.

I denna tidning läste jag nyligen att kommunen ämnar bygga om äldreboendet till seniorbostäder, vilket innebär att 140 boende vräks och större delen av personalstyrkan får sparken.

Den ofrivilliga ensamheten ett vidrigt gissel

Insändarskribenten Hans Gerle

Anledningen sägs enligt förvaltningen vara att av de 166 lägenheterna är 126 bebodda, ”vars hyror stadsdelen då måste betala”. Ett mycket lömskt knep, eftersom de tomma lägenheterna av kommunens biståndshandläggare förvägras de flesta sökande, oavsett vilka läkarintyg som företes. De får i stället hålla till godo med hemtjänst några korta minuter, några gånger dagligen.

Men för en gammal människa är den ofrivilliga ensamheten ett vidrigt gissel!

Vill ha ett protestmöte

Jag kan inte acceptera planerna på ombyggnad av Enskededalens äldrevård till seniorboende. Jag vill snarast få till stånd ett protestmöte där de boendes anhöriga och samtlig personal får möta beslutsfattarna.

Häromdagen besökte jag mina tidigare arbetskamrater på Knuten för att be om kopior på anhörigförteckningarna, men de vågade inte utan hänvisade mig till platschefen som i sin tur hänvisade mig till stadsdelsnämnden. För henne är det viktigare att vara sina överordnade politiker till behag än att måna om de gamla hon har utsetts till att värna.

Nu behöver jag hjälp för att till varje pris förhindra att 140 gamlingar vräks och den största delen av personalen friställs.

Så här får människor i Sverige inte behandlas!

Hans Gerle