Alliansen tycker att Arbetsmarknadsenheten är ineffektiv. Foto: Daniel Díaz

Effektivisera Vallentunas arbetsmarknadsinsatser

I förra veckan skrev vi om Alliansens planer på att lägga ner Arbetsmarknadsenheten för att i stället satsa på Vallentuna Arbetscoachning, VAC. Det har fått kritik och här försvarar de förslaget med att VAC helt enkelt är bättre på att få ut människor i jobb och trots att de som kommer dit har tuffare problem.

  • Publicerad 12:02, 5 nov 2018

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I sitt budgetförslag för 2019 vill Alliansen i Vallentuna omorganisera sina arbetsmarknadsinatser.

I dag drivs dessa av Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) och Vallentuna arbetscoaching (VAC). VAC startade som ett resultat av att AMA inte tog emot alla de målgrupper som socialförvaltningen såg hade behov av arbetsmarknadsinsatser. Kärnan i AMAs verksamhet är klädsorteringen, där alla deltagare börjar, samt servicelagen.

Vid en utvärdering av verksamheten har det blivit uppenbart att många individer fastnar i AMAs egen verksamhet i stället för att, som syftet är, komma ut i jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Antalet personer som kommer ut i riktiga jobb är inte tillfredsställande.

VAC däremot matchar individer mot externa verksamheter redan från start, beroende på individuell förmåga, förutsättningar och önskemål.

Metoden är evidensbaserad, används i flera kommuner, och innebär att individer arbetstränar på en arbetsplats direkt (med stöd), i stället för att tränas på klädsorteringen innan de kommer ut i praktik eller anställning.

VAC har i dag en mer utmanande målgrupp (personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykiska eller sociala svårigheter) än AMA men har ändå goda resultat. Alliansen vill därför lägga ned klädsorteringen och servicelagen, då genomströmningen är för låg, och istället ge VAC ansvar även för den målgrupp AMA ansvarar för idag, givetvis med en utökad budget till VAC.

För oss allianspartier är det viktigt att de som står längst bort från arbetsmarknaden får stöd i att fullt ut bli en del av och bidra till samhället, var och en efter sin förmåga. Därför är vi måna om att ha en effektiv arbetsmarknadspolitik och att ta vara på varje människas potential. Beslutet att omorganisera Vallentunas arbetsmarknadsinsatser innebär därför både en effektivisering av själva organisationen, men också en inriktning mot ökad individualisering för snabbare vägar ut i jobb.