I maj upphävde Mark- och miljööverdomstolen detaljplanen för Apelvägen i Tyresö. Foto: Google Maps/Mostphotos

”Domen om Apelvägen 
ingen rolig läsning för Tyresö kommun”

  • Publicerad 07:33, 5 jul 2020

Efter att ha läst domen rörande Apelvägen kan jag konstatera att det inte är någon vidare rolig läsning för Tyresö kommun. Tvärtemot vad kommunen försöker kommunicera: att de gjort ”ett litet fel rörande en obetydlig detalj” så slår Mark- och miljööverdomstolen fast att Tyresö kommun flagrant brutit mot dom demokratiska spelregler som är fastställda i lag.

Hela projektet kring Apelvägen har kantats av liten eller ingen transparens, lägenheter har med kommunens goda minne varit sålda innan en detaljplan upprättats och som rätten påpekar i sin dom: Kommunen har åsidosatt medborgarnas möjligheter till påverkan samt att få framföra synpunkter och även gett en orimligt kort tid för de folkvalda att sätta sig in i projektet innan beslut.

Rätten finner vidare att dom demokratiska principerna samt Svea rikes lag gäller, hör och häpna, även för Tyresö kommun. Man kan helt enkelt inte dribbla för mycket med invånarna och för det ska vi nog vara tacksamma.

Leif