Foto: Läsarbild Anna Maria Tipper

”Dimridå att kalla Åsättra förskolas stängning tillfällig”

Att stängningen av Åsättra förskola förra sommar var tillfällig var bara en dimridå, skriver Anna Maria Tipper från Roslagspartiet. Det blev extra tydligt när kommunstyrelsen röstade för att säga upp förskolans hyresavtal.

  • Publicerad 04:42, 17 jul 2020

Kommunstyrelsen fattade nu beslutet att säga upp hyresavtalet till Åsättra förskola trots att inget formellt beslut att stänga skolan finns. Roslagspartiet tillsammans med oppositionen röstade nej till beslutet. Allianspartierna förde inte någon dialog med Åsättra byalag och inga brev har skickas för att fråga föräldrar i upptagningsområdet om deras inställning innan beslutet. Mitt i sommaren 2019 fattade Michaela Fletcher på egen hand ett beslut om att tillfälligt stänga ner förskolan. Ordet tillfälligt var endast en dimridå!

Alliansledarna skrev nyligen i ett svar på en insändare i Kanalen att ”Vi är många som hoppas på att fler vårdnadshavare i området kring Åsättra ska efterfråga förskola där.” Men politikerna har inte ens undersökt saken på ett sätt som tydliggör kommunens fulla engagemang. Vårdnadshavare vill ha säkra stabila verksamheter och inte verksamheter som politiker egenhändigt får för sig att lägga ner!

Det bör bedrivas förskola i den fina lilla byn Åsättra igen! Planen nedanför skolan används även som samlingsplats där byborna spelar fotboll, har beachvolleyball och gör isplan på vintern. Byalaget håller ordning och har även ställt upp en omklädningskur samt köpt nytt grus på egen bekostnad. Denna typ av platser är viktiga för en levande landsbygd. Närbefolkningen är inte glad, de satte upp en skylt längs med väg 276 ”StrategiI: Ingen kommunal verksamhet norr om Brännbacken”.

I underlaget för KS beslut i juni är det endast fokus på förskolor i centrala Åkersberga. Samlingsplatser för invånare diskuteras inte alls. Vilken syn visar detta när det kommer till en levande landsbygd? Vart tillåter ni påhängspartier C, L och KD att M för er i politiska frågor?

Bevara Österåkers levande landsbygd.

Anna Maria Tipper
Roslagspartiet