”Det måste byggas hyresrätter i Vendelsö”

”Hyresrätterna har blivit färre år för år i Vendelsö. Detta drabbar både unga och äldre och är inte socialt hållbart. Jag föreslår att Haninge kommun med fastighetsbolag nu satsar även på hyresbostäder i området”, skriver Camilla Björkander.

  • Publicerad 15:39, 20 nov 2017

Bostadsbristen i Stockholmsområdet är ett välkänt och allvarligt problem.

I Haninge har man under hela 2000-talet expanderat med stark framfart och försökt möta efterfrågan och behov.

Flera nya bostadsområden har växt fram och invånarantalet har ökat markant.

I takt med förändringarna har också stora delar av hyreshusbeståndet omvandlats till bostadsrätter.

I Vendelsö finns i bästa fall några enstaka hyresrätter kvar.

Ett område som näst intill helt blivit av med sina hyresrätter på detta sätt är Vendelsö.

I Vendelsö finns i bästa fall några enstaka hyresrätter kvar.

Haninge bostäder AB innehar några hyresrätter vid/nära Djurgårdsplan exempelvis.

Vendelsö har en lång tradition av att ha kunnat erbjuda blandade boendeformer.

Detta är inte socialt hållbart för områdets utveckling och framtid.

Det har varit en av Vendelsös absoluta styrkor.

Hyreshusen som tidigare funnits i Vendelsö, framförallt vid Sågen – de flesta idag omvandlade till bostadsrätter, har varit populära, välskötta och mycket omtyckta.

Idag råder stor brist på hyresrätter i Vendelsö, allt medan området i övrigt utvecklats explosionsartat de senare åren – med bostadsalternativ i ägandeformer.

Detta är inte socialt hållbart för områdets utveckling och framtid.

Inte ens på kort sikt.

Infrastruktur finns, bra och tillgänglig kollektivtrafik finns, små lokala centrum med butiker finns och behovet av fler bostäder i området är fortsatt stort.

Det behöver finnas fler och bra hyresalternativ helt enkelt!

Unga behöver få en chans in på bostadsmarknaden och alternativ till att äga sin bostad behöver finnas då mycket kan hända och förändras i människors liv och behoven likaså.

Många äldre sitter i stora hus och saknar bra alternativ.

Det behöver finnas fler och bra hyresalternativ helt enkelt!

Jag föreslår att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att i översikts- och detaljplanearbetet tillse att det finns mark för byggnation av ytterligare hyresfastigheter i Vendelsö samt att ge Haninge bostäder AB (alternativt annat lämpligt fastighetsbolag) i uppdrag att projektera och bygga ytterligare hyresbostäder i Vendelsö.

Socialt hållbara, miljövänliga och ekonomiska alternativ.

Camilla Björkander