”Det är galet att södra Tyresta får köras sönder”

Lina Rigney Thörnblom svarar Tyrestachefen Per Wallsten på hans försvar av skogsbruket i södra Tyesta – och kräver att skötselplanen görs om.

  • Publicerad 08:00, 27 mar 2019

Svar på ”Åtgärderna följer skötselplanen” den 19 mars.

Tyrestas nationalparkschef och vd för Stiftelsen Tyrestaskogen Per Wallsten replikerar mot ”missförstånd och felaktiga uppgifter”.

Han listar fyra punkter där han vill kommentera för ”en saklig debatt.”

Där borde det inte vara möjligt med skogsbruk oavsett vem som äger marken

Lina Rigney Thörnblom

Jag kan ge svar på tal på samtliga punkter:

1. Ja, ”den del av Tyresta naturreservat som diskuteras i insändaren är privatägd”, det är tillåtet med ”ett produktionsinriktat skogsbruk med naturvårdshänsyn” och det finns ”vissa inskränkningar, som hyggesstorlek, hänsyn till tjäderspelplatser m.m”. Allt detta vet vi också. Men det är ju ett naturreservat! Där borde det inte vara möjligt med skogsbruk oavsett vem som äger marken.

2. Nej, vi anser inte att restriktionerna mot åtgärder i skogen är ”måttliga”. Att tillåta sönderkörning med skogsmaskiner, gallringar eller avverkningar i ett naturreservat är snarare extremt.

Problemet är att skötselplanen är usel och måste göras om

Lina Rigney Thörnblom

3. Jo, Stiftelsen Tyrestaskogen och dess politiker i styrelsen har visst deltagit i beslutsprocessen bakom skötselplanen. Det är inte enbart länsstyrelsen som bär ansvaret. Innehållet har ju ”klubbats igenom” i flera instanser och led. Det framgår också i skötselplanens förord där det står att ”planen grundar sig på det förslag till skötselplan som har utarbetats av Stiftelsen Tyrestaskogen.” De har haft chansen att påverka innehållet både när de skrev förslaget och under remissprocessen.

4. Ja, markägarens gallringar ”följer skötselplanen och föreskrifterna”. Det vet vi också. Problemet är att skötselplanen är usel och måste göras om.

Jag är glad att Per Wallsten välkomnar engagemanget och gärna ser en diskussion.

Jag hoppas – precis som de hittills 2 300 som skrivit på vår namninsamling – att Stiftelsen Tyrestaskogen snabbt hittar en lösning med övriga parter så att skogen får ett fullvärdigt skydd som i resten av Tyresta naturreservat.

Lina Rigney Thörnblom
Aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap