Björn Ljung (L) Ordförande AB Stockholmshem, Dennis Wedin (M) Bostads- och fastighetsborgarråd och ordförande AB Familjebostäder vill att fler bostäder i Stockholm byggs i trä. Foto: Stockholms stad

DEBATT: Vi ska bygga mer av Stockholm i trä

Att bygga i trä minskar utsläppen på flera olika sätt. Dels är materialet en kolsänka som binder koldioxid från atmosfären, dels är trä lättare att transportera och produceras naturligt förnybart i Sverige, skriver Dennis Wedin (M) Bostads- och fastighetsborgarråd och ordförande AB Familjebostäder och Björn Ljung (L), ordförande AB Stockholmshem

  • Publicerad 10:38, 4 nov 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Trä är ett förnybart och klimatsmart material som är naturligt för Stockholms stad att uppmuntra och använda när vi bygger fler bostäder. I Rågsved har vi exempelvis nyligen byggstartat 102 nya hyresrätter med trästomme som ska stå färdiga vintern 2020/2021, och ytterligare Stockholmshus som byggs billigt och klimatsmart är på gång. Det är något som bör välkomnas av alla partier, skriver Dennis Wedin (M) och Björn Ljung (L).

DEBATT: "Därför vill vi inte att Stockholm ska bygga flerfamiljshus av trä"

Det skulle bli stopp för byggtekniker som använder trästommar om exempelvis Sverigedemokraternas förslag till budget för Stockholms stad 2020 skulle bli verklighet. Förbudet skulle skada både klimatet och stadens utvecklingskraft. Idén är sprungen ur okunskap och måste motas i grind.

Byggindustrin står för nästan 10 miljoner ton av Sveriges koldioxidutsläpp. Vi kan inte stänga dörren till ett byggmaterial som har potential att minska dessa utsläpp. Att bygga i trä är en av de mest lovande metoderna för att få ned byggindustrins utsläpp. Vi vill att den metoden utforskas och utvecklas.

Minskar utsläppen

Att bygga i trä minskar utsläppen på flera olika sätt. Dels är materialet en kolsänka som binder koldioxid från atmosfären, dels är trä lättare att transportera och produceras naturligt förnybart i Sverige.

Stockholmshuset i Rågsved som vi båda byggstartade i veckan byggs av det allmännyttiga bostadsbolaget Stockholmshem, och byggs med stommar av trä istället för betong och levereras i färdiga moduler – ett mer kostnadseffektivt sätt att bygga som också minskar koldioxidutsläppen. Detta är något Sverigedemokraterna borde välkomna.

Istället bekymrar de sig för att det skulle vara mer brandfarligt att bygga i trä. Men enligt både Brandskyddsföreningen och exempelvis amerikanska National Fire Research Laboratory är inte hus byggda i trä mer brandfarliga än andra, förutsatt att de byggs korrekt.

Sedan 1994, då det blev lagligt att bygga flerbostadshus i trä, har det byggts fler än 10 000 sådana hus i Sverige, även om normen för flerbostadshus fortfarande är betong och stål. Från timmerhus till höghus har trä gått från att huvudsakligen användas vid villakonstruktion till att nu också användas som ett mer klimatsmart alternativ.

För en hållbar klimatpolitik krävs också ett hållbart bostadsbyggande. Alla hus som byggs i Stockholm ska följa rådande säkerhetsregler och vara brandsäkra. Med nya brandsäkra och klimatsäkra byggtekniker kan vi bygga fler säkra och hållbara bostäder i trä som håller i 20, 50 och över 100 år. Alla partier borde uppmuntra ett effektivt och hållbart bostadsbyggande i Stockholm.

Dennis Wedin (M) Bostads- och fastighetsborgarråd och ordförande AB Familjebostäder

Björn Ljung (L) Ordförande AB Stockholmshem